• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 10 nov 2022

Samenwerken voor meer monteurs laadpalen EV

In een eerder artikel vertelden we over de versnelde opleiding MBO-certificaat Monteur Aansluitingen met een apart keuzedeel Elektrisch Vervoer (EV). Bij de ontwikkeling daarvan waren het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL en het ROC Technova College betrokken.

Marius Peters (projectleider Energietransitie bij het Technova College) en Gerben Spies (projectcoördinator bij ElaadNL) vertellen meer over de achtergrond en de start van de opleiding.

Derde leerweg Leven Lang Ontwikkelen

Marius trapt af: “Twee jaar geleden heeft ons ROC een subsidieaanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een nieuwe opleiding in het kader van de derde leerweg. Die bestaat naast de bekende BBL- en BOL-trajecten en noemen we ook wel LLO: Leven Lang Ontwikkelen. In de 2 bestaande leerwegen zagen we dat de aanwas van nieuwe technici niet snel genoeg ging voor de opgave. Daarom zijn in de LLO-leerweg opleidingen ontwikkeld voor de energietransitie, waarvan de opleiding tot laadpaalmonteur er 1 is.”

“Het keuzedeel EV is samen met ElaadNL ontworpen, waardoor de netbeheerders aangesloten zijn. En doordat het is goedgekeurd door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) mag dit nu door iedere ROC in Nederland gegeven worden.”

Publiek lesmateriaal

“Voor dat keuzedeel voor laadpalen is lesmateriaal ontwikkeld met publiek geld wat betekent dat dit beschikbaar moet komen voor het hele land. De MBO Raad is nu bezig om een portal in te richten waar alle lesmaterialen op komen te staan. Dus straks kunnen alle onderwijsinstellingen de lesmodule voor laadpaalmonteur inzetten. Zo kunnen we met elkaar versneld, maar ook verantwoord, vakkundig en gerichter opleiden, met een focus op zij-instromers.”

ElaadNL: kennis- en innovatiecentrum

Gerben blikt wat verder terug op de rol van ElaadNL bij deze versnelde trajecten: “De netbeheerders zagen in 2009 de vraag naar elektrisch vervoer al aankomen. Ze wilden de krachten bundelen en hebben daarvoor de stichting ElaadNL opgericht, een kennis- en innovatiecentrum dat aan de wieg stond van laadinfrastructuur in Nederland. Zo hebben we met andere partijen de protocollen tussen de laadpaal en de auto ontwikkeld. Dat is uniek: dit open source systeem is nu wereldwijd de standaard. Iedereen kan zien hoe het werkt, verbeteringen aandragen en het protocol inzetten, ook voor de verbinding met de backoffice en de laadpassen.”

Testen in de praktijk

Gerben: “We beschikken nu over het ElaadNL Testlab in Arnhem, waar we proberen zoveel mogelijk partijen binnen te krijgen om tests uit te voeren op voertuigen waar een omvormer in zit. Zo’n omvormer heeft invloed op de kwaliteit van het net en daarom is het juist voor de netbeheerders belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Al die expertise brengen wij in bij de ontwikkeling van het keuzedeel laadpunten voor EV, naast onze kennis rondom protocollen en standaarden.”

Compacte aansluitmodule

Gerben geeft een voorbeeld: “De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is onderdeel van het Klimaatakkoord en benoemt het versnellen van het proces als een belangrijk onderdeel. Daarin speelt opleiden een grote rol, maar ook productinnovatie. Daarom hebben de netbeheerders nu een compacte aansluitmodule ontwikkeld, die we in het voorjaar van 2023 grootschalig uit gaan rollen in de publieke ruimte. Vanaf april dient elke laadpaal die aangesloten wordt zo’n compacte aansluitmodule te hebben. Die module wordt gereedschapsloos geïnstalleerd en dat betekent een enorme tijdwinst: hiermee daalt de installatietijd van ruim 30 minuten naar minder dan 10 minuten per aansluiting. Dat nemen we uiteraard mee in de opleiding.”

Flexibel opleiden

Marius beaamt dit: “Dat is het stuk innovatie dat ook in de opleiding zit. De ontwikkelingen gaan snel; wat er nu speelt is over 3 jaar weer achterhaald. Je kunt niet overal op anticiperen en dus moet je flexibel én universeel opleiden. Veel installateurs werken met 2 of 3 soorten laadpalen. Daar zijn ze voor opgeleid door de fabrikant. Maar het mooie aan ons keuzedeel EV is dat het een algemene opleiding is, onafhankelijk van de fabrikant.”

Start in januari

Het was de bedoeling dat het Technova College in september zou starten met de eerste klassen voor de keuzemodule EV. Marius: “Dat bleek toch wat meer haken en ogen te hebben dan gedacht. Maar in januari kunnen we echt gaan beginnen. Er wordt hard gewerkt aan het werven van kandidaten. Daarbij ligt de focus op het leren installeren van laadpalen bij mensen thuis en richten we ons op de LLO-leerweg. Dus meer van baan naar baan en zij-instromers. Veel monteurs van zonnepanelen hebben bijvoorbeeld genoeg van het dagelijks op daken klimmen. Zij kunnen straks versneld aan de slag met laadpalen in de derde leerweg. Dat is prachtig. En als we meer ervaring hebben, gaan we opschalen naar de BBL- en BOL-leerwegen.”

Meer mensen

Gerben besluit: “Wij nemen in de opleiding van het keuzedeel laadpunten voor EV een dagdeel voor onze rekening. Daarin vertellen we meer over de opgave in elektrisch vervoer. Op die manier hopen wij alle monteurs die straks het certificaat hebben, allemaal ambassadeur zijn van de laadpalen die ze zelf aansluiten en de opleiding. Want bij ElaadNL staat human capital hoog op de agenda. Daarom organiseerden wij op 3 november bij het ElaadNL Testlab in Arnhem ook een evenement dat gaat over een proactieve aanpak op basis van de Human Capital Agenda Laadinfrastructuur.”

Marius Peters

Gerben Spies

Hoofdfoto: in opdracht van ElaadNL gemaakt door fotograaf Bas Stoffelsen

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur