Samen Slim Aanpakken

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband om de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij, bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, werknemersorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ons verenigd met één missie: versnellen om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. 

Ambitie/ Versnellen door van elkaar te leren

De uitvoering van de energietransitie speelt zich af rond de woning; en daarmee het thuis van een bewoner. Het besef dat we mensen nodig hebben om die energietransitie uit te voeren èn de mensen in de woning die deze transitie doormaken, begint steeds meer door te dringen. 1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Dat bereiken we alleen wanneer we de huidige werkwijze flink versnellen. Dat kan! Door in de praktijk met elkaar te leren.

Stap voor stap, samen slim aanpakken

Het verduurzamen van woningen verloopt globaal in 6 stappen. Het isoleren en ventileren van het gebouw. Door energie op te wekken en warmte-afdracht te organiseren. De warmtebron aan te pakken en het achterliggend netwerk hierop aan te passen.

Om de uitvoering van die 6 stappen te kunnen versnellen, hebben we behoefte aan meer technici,  ketensamenwerking en technologische innovaties die ervoor zorgen dat we met beschikbare handen meer werk kunnen maken. Om de condities voor die versnelling te creëren, verbindt, activeert en faciliteert Mensen Maken de Transitie partijen, betrokken bij de gezamenlijke opdracht voor de gebouwde omgeving. Alles wat we doen is gebaseerd op de gedachte dat we van elkaar moeten leren. Geleerde lessen willen we landelijk delen en toepassen. Door over de grenzen van de wijken te kijken, zorgen we ervoor dat wat wordt geleerd in de ene wijk, ook in de andere wijk terecht komt. Zo signaleren we vanuit overview welke knelpunten landelijke aandacht nodig hebben zodat betrokken partijen deze samen kunnen oplossen. We richten ons op 3 thema’s:

1. Meer technici:
Aantrekken, opleiden en behouden van meer technici en andere vakmensen die nodig zijn voor het uitvoeren van de energietransitie.

2 Ketensamenwerking:
Stimuleren en faciliteren van betere samenwerking in de keten door in de praktijk samen te leren en oplossingen te vinden ter versnelling van de uitvoering.

3.Technologische innovatie:
Stimuleren van technologische innovaties waarmee de beschikbare mensen werkzaamheden sneller kunnen realiseren.      

Ons team

Maak kennis met het team.

Werkwijze

Het behalen van de gestelde klimaatdoelen is met de huidige arbeidskrapte aan technici op zijn minst uitdagend. Mensen Maken de Transitie kijkt vooral naar wat wèl kan en direct waarde toegevoegd. Binnen ons samenwerkingsverband leren we met elkaar wat in de praktijk goed werkt of juist minder. De door ons mede opgerichte Webber community, bezoeken aan de praktijk en onze online leeromgeving Plankgasvrij vormen hiervoor een geweldige bron van informatie. Knelpunten denken wij samen om naar best practices. Dat doen we via een kort cyclische werkwijze: stap voor stap. Ieder kwartaal  kijken we welke successen we verder kunnen brengen. Voor de knelpunten bepalen we welke partijen ze kunnen oplossen. Zo leren we met elkaar door te doen. We zijn transparant in wat we doen door ieder kwartaal een online Demo te geven over van onze vorderingen. Je vindt deze ook beknopt in ons leerpuntenoverzicht.

Onder ‘Tools’ en Tips’ vind je meer over de middelen waarmee wij werken en best practices die wellicht ook jouw project kunnen versnellen. 

Wij leren graag ook van jouw leerpunten en best practices en nodigen je uit die met ons te delen. Neem gerust met ons contact op, ook wanneer je een vraag hebt of gebruik wilt maken van onze tools.