Vraag & Antwoord

Heb je jouw vraag niet gevonden? Stel ‘m ons gerust. info@mensenmakendetransitie.nl

1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Een enorme klus voor de uitvoering. Onze schaarse technici zo efficient mogelijk kunnen laten werken, daar gaat ketensamenwerking o.a. over. Door processen goed op elkaar te laten aansluiten en verspilling te verkomen. Daar wordt daarnaast ook een bewoner blij van.

Er is al veel technologie bekend om de energietransitie uit te voeren. Hoewel innovaties wel kunnen helpen in het realiseren van een hoger rendement, hebben we technologische innovatie vooral hard nodig om de verduurzaming van woningen sneller en eenvoudiger uit kunnen voeren. Dit zodat er meer uitgevoed kan worden met de beschikbare technici.

Technisch is de energietransitie al goed realiseerbaar, maar het kan natuurlijk altijd beter. Zonnepanenelen die meer vermogen leveren, beter isolatiemateriaal, het helpt natuurlijk allemaal. Het belangrijkste knelunt is niet de stand van de techniek, maar het tekort aan technici. Daarom biedt productiviteitsverhogend innoveren wellicht de belangrijkste technologische uidaging voor de komende jaren.

Plankgasvrij is ontwikkeld als een plek om samen met iedereen die betrokken is bij de uitvoering te leren. Jouw project of wijk staat in de online omgeving centraal. In een twee uur durende, interactieve werkvorm, brengen jullie gezamenlijk knelpunten en oplossingen in kaart. Een facilitator zorgt ervoor dat jullie moeiteloos de sessie doorlopen. En het mooie is, alle kennis hebben jullie als ervaringsdeskundigen zelf! Meer weten? Zie: LINK

Met de komst van de energietransitie is nieuwe rol gekomen; de Webber. Webbers zijn werkzaam bij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven of overheid en hebben de skills om vanuit een visie werelden bij elkaar te brengen. Het werk van een Webber in de energietransitie is nieuw en dat is soms best even zoeken. Daarom hebben Mensen Maken de Transitie en TKI Urban Energy de handschoen opgepakt en een Webber-community geïnitieerd. Een leerplek waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Webbers spelen daarmee een belangrijke rol met het signaleren van knelpunten en opschalen van best practices.

We komen technici tekort om de klimaatakkoord ambities te verwezenlijken. Technologische innovatie kan daarbij helpen. Zoals prefab producten en plug ’n play productiemethoden. Denk aan een innovatie waarmee de installatietijd van een warmtepomp wordt gehalveerd, of een aftakmof waarmee de huisaansluiting sneller aan een elektriciteitsnet gekoppeld kan worden.

Er worden verschillende pilots georganiseerd door netbeheerders, aannemers en andere partijen. Hier liggen dus wel degelijk nog kansen! We kijken dan ook samen met deze partijen over hoe deze trajecten kunnen opschalen.

Op beide, maar de verwachting is wel dat zo’n 80% van de mensen uit zij-instroom moeten komen. Dus hier hebben we wel de meeste aandacht voor.

Er zijn nog wel degelijk mensen die een baan zoeken, maar voor o.a. werklozen of mensen uit andere sectoren is het nog lastig om aan de slag te kunnen. We proberen met relevante partners de drempels, op een veilige manier, zo veel mogelijk te verlagen.

Steeds minder jongeren hebben de afgelopen jaren gekozen voor een technische opleiding, daarnaast zien we dat bij de huidige populatie technici vergrijzing plaats vindt. Dit zorgt ervoor dat er een flink tekort is aan technici in Nederland. Momenteel kan 1 monteur kiezen uit 30 banen.