Vraag & antwoord

Heb je jouw vraag niet gevonden? Laat het ons weten!

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband van acht landelijke partijen die de energietransitie uitvoeren. Wij vertegenwoordigen bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Onze missie is een duurzame gebouwde omgeving. Hoe? Door samen te werken, te leren en te innoveren en daardoor de uitvoering van de energietransitie te versnellen. We halen leerpunten op uit de praktijk, om ze te verbeteren of op te schalen naar landelijk niveau. Alles wat we doen, is gebaseerd op de gedachte dat we leren door te doen. Stap voor stap. Samen slim aanpakken.

Wij focussen ons op werkzaamheden die plaatsvinden in de gebouwde omgeving die de energietransitie kunnen versnellen. We willen leren hoe we beter worden in het realiseren van verduurzamingsstappen. Daarbij is steeds de vraag wat er nodig is rondom het opleiden van vakkrachten, het samenwerken in de keten en technologische innovaties. Alles wat wij doen heeft een directe relatie met het ‘Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving’ (PVGO).

Een groep van meer dan 25 landelijke partijen – bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, werknemersorganisatie, onderwijs – en onderzoeksinstellingen en overheid zag de enorme uitdaging van de uitvoering van de energietransitie. Dat maakte dat ze besloten de handen ineen te slaan en in april 2019 de intentieverklaring ‘Mensen Maken de Transitie’ tekenden. Hieruit is het gelijknamige samenwerkingsverband ontstaan. De intentieverklaring vind je hier

In de praktijk halen we ervaringen op die (nog) verbetering nodig hebben of juist supergoed blijken te werken. We noemen ze ‘leerpunten’. Je vindt ze terug in de leerpuntenlijst. Samen met andere organisaties of energietransitieprogramma’s werken we aan het verbeteren van deze leerpunten of we schalen ze op naar landelijk niveau. Dat doen we via een kort cyclische werkwijze: stap voor stap. Zo leren we met elkaar door te doen. Dat heet samen slim aanpakken.

Onze missie is een duurzame gebouwde omgeving. Onze visie is de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen door samen te werken, te leren en te innoveren.

Onze kernwaarden zijn:

+ Samen – met partners zetten we stappen in het versnellen van de energietransitie. We verkennen, verbinden en jagen aan. Ons motto is: stap voor stap. Samen slim aanpakken.

+ Leren – We halen leerpunten op uit de praktijk en starten initiatieven om oplossingen te ontwikkelen. Daarbij zijn we niet bang om fouten te maken en dingen bespreekbaar te maken.

+ Concreet – we zijn oplossingsgericht en beredeneren altijd vanuit de uitvoering, niet vanuit abstractie en beleidsmatige plannen. Dat doen we in heldere en klare taal.

Leerpunten zijn zaken die we tegenkomen in de praktijk die de uitvoering van de energietransitie vertragen en dus nog verbetering nodig hebben. Het kunnen ook zaken zijn die de energietransitie kunnen versnellen omdat ze juist supergoed blijken te werken. We halen deze leerpunten en best practices op uit de praktijk of tijdens onze Plankgasvrijsworkshops. Samen met andere organisaties of energietransitieprogramma’s werken we aan het verbeteren van deze leerpunten of we schalen ze op naar landelijk niveau. Je kunt de gehele leerpuntenlijst hier vinden.

Graag! Wij leren graag van jouw leerpunten en best practices! Stuur ons een mail of check onze contactpagina voor de gegevens van onze themahouders.

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband van acht landelijke partijen die de bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigen. Zie voor meer informatie de partnerpagina .

Onze themahouders halen leerpunten op uit de praktijk en analysen ze. Vervolgens gaan ze met de bedrijven en organisaties die actief zijn in de verduurzaming van de gebouwde omgeving het gesprek aan over wat er in het systeem, het beleid, maar ook in de processen anders zou kunnen. Elke themahouder kent de materie, brengt zelf probleemstellingen in kaart, verkent het stakeholderveld en bouwt relaties op. Ze ontdekken kansen, maken daar een plan op, krijgen mensen mee en boeken zo successen.