Onze partners

Gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij, bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, werknemersorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ons verenigd met één missie: versnellen om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. Iedere partner in dit samenwerkingsverband zet mooie stappen binnen het realiseren van de energietransitie. Stappen die we gezamenlijk zetten, delen we hier.