Partners

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband van acht landelijke partijen die de bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigen. Samen werken we aan het versnellen van de uitvoering van de energietransitie.

Ondertekenaars

Mensen Maken de Transitie is ontstaan uit de gelijknamige intentieverklaring die in april 2019 door 25 landelijke partijen werd getekend. Naast bovenstaande partners, zijn dat de volgende partijen: