Ministerie van BZK

In het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) heeft BZK een ambitieuze doelstelling gezet: een reductie van 67% CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving in 2030. Dat dit problemen op kan leveren in de uitvoering, zeker met het chronisch tekort aan mensen, realiseert het ministerie zich maar al te goed. “Dat is sowieso vaak de bottleneck bij ambitieus beleid. Het betekent dat we efficiënter zullen moeten gaan werken. Dat kan deels door technologische innovaties, maar ook door te kijken hoe we de keten kunnen optimaliseren,” aldus Jeroen Bart, beleidsmedewerker bij BZK Verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Slimmer met elkaar samenwerken

Volgens hem is dat ook precies waar MMT het ministerie bij kan helpen: ervoor zorgen dat mensen uit de hele keten bij elkaar aan tafel gaan zitten. Jeroen: “om dan samen te kijken hoe we onnodige vertraging uit die keten halen en slimmer met elkaar kunnen samenwerken. Zodat we die doelstellingen ook echt kunnen gaan halen. Want,” zo zegt hij, “iedereen, ook de sector, wil naar een duurzame gebouwde omgeving met minder CO2-uitstoot.”

Op een positieve manier in gesprek

Jeroen vertegenwoordigt sinds enkele tijd het ministerie van BZK in ons kernteam en bestuurlijk overleg. Zijn achterban is dus de gehele Nederlandse samenleving. Hij legt uit: “De doelen die we stellen vloeien voort uit een politiek akkoord dat voortkomt uit de meerderheid van de bevolking. Uiteraard proberen daar een middenweg in te vinden – zodat alle partijen zich gehoord voelen in onze beleidsprogramma’s.” Volgens Jeroen is de rol van het ministerie bij MMT die van procesbegeleider. “We denken mee met alle partijen, zorgen dat iedereen op een positieve manier met elkaar in gesprek kan blijven en proberen de hele tijd verbindingen te leggen.”

Als hij merkt dat er iets positiefs gebeurt op een bepaald gebied, probeert hij daar een connectie te leggen. Zoals toen onze themahouder Technologische Innovatie Henry Kasper begon met de Isolatiecoalitie. Jeroen: “Ik zei tegen Henry: ga eens praten met mijn collega’s die zich bezighouden met het Nationaal Isolatieprogramma. Want volgens mij willen jullie hetzelfde. Jij dan vanuit je contact met de branche en zij vanuit een idee wat voortkomt uit de politieke arena. Dat past dan goed bij elkaar. Op die manier kun je samen die versnelling neerzetten.”

Met zijn allen aan tafel

Het ministerie van BZK financiert en is onderdeel van een heel scala aan samenwerkingsverbanden – allemaal met een eigen doelstelling en rol. Jeroen: “Maar wat uniek is aan MMT is dat die verschillende groepen van partners, dus opleiders, sectors en beleidsmakers, met z’n allen aan tafel zitten. Want om de versnelling in de gebouwde omgeving voor elkaar te krijgen hebben we iedereen nodig. Ook de aanwezigheid van FNV is heel belangrijk. Zodat de mensen die nu al werken in de sector ook meegenomen worden in de transitie. En we hopen uiteraard dat onze aanwezigheid ook helpt.”

Meer weten over onze samenwerkingsverbanden? Neem gerust contact op met ons!