Technologische innovatie

Stimuleren van technologische innovaties waarmee we meer werk met de beschikbare mensen kunnen realiseren.

Lees meer

Henry Kasper

Themahouder

Toon

gebrek aan technici

Het grootste knelpunt in de energietransitie van de gebouwde omgeving vormt niet de techniek maar het gebrek aan technici. Opleiden en goed arbeidsmarktbeleid helpt daarbij maar niet voldoende. Daarom zetten we ook in op de ontwikkeling van technologische innovaties die het uitvoerende werk vereenvoudigen of versnellen. Zodanig dat het verduurzamen minder tijd en geld kost. We inventariseren welke werkzaamheden tijdrovend zijn in de woningbouw, installatietechniek en de infra. Kunnen we hier door innovatie de uitvoer versnellen? Denk aan slimme productieoplossingen als digitalisering, robotisering en doorontwikkeling van componenten. Bijvoorbeeld: snellere montage van ventilatie, zonnepanelen en warmtepompen, of isolatie die eenvoudiger door vakmensen of door bewoners zelf te plaatsen is. 

Agenderen arbeidsproductiviteit als versnellende factor

(bij technologische innovatie)

MMT fungeert als aanjager van het aspect arbeidsproductiviteit bij het ontwerp van nieuwe technologieën (componenten, gereedschap, machines etc.) en werkmethoden. Dat doen we o.a. door dit onderwerp te agenderen bij innovatieve bedrijven en brancheorganisaties. Maar ook bij beleidsmakers. Want het is belangrijk dat arbeidsproductiviteit meegenomen wordt bij de ontwikkeling van beleid. Ook stimuleren we onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en anderen), om het thema arbeidscapaciteitsbesparing mee te nemen in onderzoeksopdrachten. 

Innoveren vanuit de praktijk

In de uitvoeringspraktijk halen we activiteiten op die tijdrovend zijn en gebaat bij technologische innovatie. Deze activiteiten beleggen we vervolgens binnen ons netwerk. Door verschillende partijen met elkaar in verbinding te brengen, kunnen we samen komen tot slimmere oplossingen.

Stap voor stap

Per stap van de verduurzaming selecteren we een innovatie om de werking en de kennisinfrastructuur te volgen. Dat gaat om o.a.: isolatie, ventilatie, nieuwe warmtesystemen, aanpassen netwerken (elektra, gas en warmte). 

Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met Henry Kasper:
T +31 620390266
E henry.kasper@mensenmakendetransitie.nl

Vraag & antwoord

Er is al veel technologie bekend om de energietransitie uit te voeren. Hoewel innovaties wel kunnen helpen in het realiseren van een hoger rendement, hebben we technologische innovatie vooral hard nodig om de verduurzaming van woningen sneller en eenvoudiger uit kunnen voeren. Dit zodat er meer uitgevoed kan worden met de beschikbare technici.  

Technisch is de energietransitie al goed realiseerbaar, maar het kan natuurlijk altijd beter. Zonnepanenelen die meer vermogen leveren, beter isolatiemateriaal, het helpt natuurlijk allemaal. Het belangrijkste knelunt is niet de stand van de techniek, maar het tekort aan technici. Daarom biedt  productiviteitsverhogend innoveren wellicht de belangrijkste technologische uidaging voor de komende jaren. 

We komen technici tekort om de klimaatakkoord ambities te verwezenlijken. Technologische innovatie kan daarbij helpen. Zoals prefab producten en plug ’n play productiemethoden. Denk aan een innovatie waarmee de installatietijd van een warmtepomp wordt gehalveerd, of een aftakmof waarmee de huisaansluiting sneller aan een elektriciteitsnet gekoppeld kan worden.