Technologische innovatie

Het uitvoerende werk aan de hand van technologische innovaties vereenvoudigen of versnellen.

Henry Kasper

Themahouder

Het grootste knelpunt in de uitvoering van de energietransitie is het gebrek aan technici. Want waar halen we de mensen vandaan om al het benodigde werk uit te voeren? De overheid stimuleert verduurzaming in de gebouwde omgeving met regelgeving en subsidies. Maar hoe zorgen we dat het bedrijven die de verduurzaming uitvoeren aan deze groeiende vraag kan voldoen?

Daarom is het belangrijk om de schaarse vakkrachten goed in te zetten. Gelukkig kunnen technologische innovaties hierbij helpen – denk aan tools, materialen en productiemethoden. Een voorbeeld hiervan is een laadpaal die installateurs sneller kunnen installeren. En daar zetten we daar bij Mensen Maken de Transitie op in.

Samen slim aanpakken

Wanneer stimuleringsprogramma’s van de overheid de vraag naar bijvoorbeeld isolatie of hybride warmtepompen aanjagen helpt het om structureel samen te werken op het versnellen van bepaalde uitvoeringsaspecten van die technologie. Bijvoorbeeld door samen met innovatieve bedrijven, beleidsmakers en brancheorganisaties de activiteiten die tijdrovend zijn in beeld te brengen en samen te werken aan oplossingen. Ook fungeren we als procesbegeleider en aanjager van arbeidsproductiviteit bij het ontwerp van nieuwe werkmethoden en technologieën zoals componenten, gereedschap en machines.

Leerpuntenaanpak

Ben je nieuwsgierig met welke leerpunten onze themahouder Henry Kasper op dit moment bezig is? Check de leerpuntenlijst hier. En mocht je vragen of ideeën hebben, kun je Henry gerust mailen of bellen!