Ketensamenwerking

Een effectievere samenwerking van uitvoerende partijen verwezenlijken.

Serena Scholte

Themahouder

Bij de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn diverse typen vakmensen betrokken. Zij doen vaak ieder afzonderlijk een onderdeel van het werk. Door de druk op de uitvoering en het gebrek aan beschikbare vakmensen is een effectievere samenwerking van deze betrokken partijen essentieel. Dat betekent dat de gehele bouwketen goed op elkaar afgestemd moeten zijn, waardoor we schaarse technici goed inzetten en overlast bij bewoners verminderen.

Samen Slim aanpakken

Om ketensamenwerking te stimuleren, kijken we samen met onze partners of bepaalde handelingen sneller kunnen. Voorbeelden van deze ‘leerpunten’ zijn het ontdubbelen van werkzaamheden in de gebouwde omgeving of het beter op elkaar laten aansluiten van processen door een lean werkwijze. De praktijk laat zien dat je sneller oplossingen vindt wanneer je van elkaar leert.

Leerpuntenaanpak

Ben je nieuwsgierig met welke leerpunten onze themahouder Serena Scholte op dit moment bezig is? Check de leerpuntenlijst hier. En mocht je vragen of ideeën hebben, kun je Serena gerust mailen of bellen!