Ketensamenwerking

Stimuleren en faciliteren van betere samenwerking in de keten. Om in de praktijk samen te leren en oplossingen te vinden ter versnelling van de uitvoer.

Lees meer

Serena Scholte

Themahouder

Toon

Bij de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving zijn diverse typen uitvoerders betrokken. Voorheen deed ieder van hen afzonderlijk een onderdeel van de keten. Het gebrek aan beschikbare vakmensen en de druk om de uitvoering binnen de gestelde tijd te realiseren, vraagt om een effectievere samenwerking van betrokken partijen: ketensamenwerking

Samen Slim aanpakken

Mensen Maken de Transitie kijkt daarom of bepaalde handelingen sneller kunnen. Dat kan door eenvoudigweg te ontdubbelen of door beter inzicht te krijgen in doorlooptijden en aansluiting te vinden in de uitvoering. De praktijk laat zien dat je sneller oplossingen vindt wanneer je van elkaar leert.

Webber community

De eerste stap daartoe is de opbouw van de Webber community: een netwerk met sleutelfunctionarissen die energietransitie-projecten in heel Nederland realiseren. Samen met TKI Urban Energy ontwikkelen we stap voor stap een community waarin horizontale netwerkleiders elkaar vinden en van elkaar leren, zowel nationaal, regionaal als wijkniveau. Webbers zijn vanuit hun maatschappelijke rol (bijv. in het onderwijs, overheid, bedrijfsleven) betrokken bij een (of meerdere) facetten van de energietransitie (bijv. all electric, waterstof, warmtenetten of sociale aspecten van de energietransitie). Zij werken actief in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en vormen een belangrijke bron voor ons om vraagstukken/knelpunten uit de praktijk op te halen. MMT helpt Webbers structuur aan te brengen in hun werk en de community te benutten om de verbinding met verduurzamingstrajecten (en daaruit voorkomende leerervaringen) te bestendigen.

Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met Serena Scholte
T 06 47 12 23 18
E
serena.scholte@mensenmakendetransitie.nl

Vraag & antwoord

1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Een enorme klus voor de uitvoering. Onze schaarse technici zo efficient mogelijk kunnen laten werken, daar gaat ketensamenwerking o.a. over. Door processen goed op elkaar te laten aansluiten en verspilling te verkomen. Daar wordt daarnaast ook een bewoner blij van.

Plankgasvrij is ontwikkeld als een plek om samen met iedereen die betrokken is bij de uitvoering te leren. Jouw project of wijk staat in de online omgeving centraal. In een twee uur durende, interactieve werkvorm, brengen jullie gezamenlijk knelpunten en oplossingen in kaart. Een facilitator zorgt ervoor dat jullie moeiteloos de sessie doorlopen. En het mooie is, alle kennis hebben jullie als ervaringsdeskundigen zelf! Meer weten? Zie: LINK

Met de komst van de energietransitie is nieuwe rol gekomen; de Webber. Webbers zijn werkzaam bij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven of overheid en hebben de skills om vanuit een visie werelden bij elkaar te brengen. Het werk van een Webber in de energietransitie is nieuw en dat is soms best even zoeken. Daarom hebben Mensen Maken de Transitie en TKI Urban Energy de handschoen opgepakt en een Webber-community geïnitieerd. Een leerplek waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Webbers spelen daarmee een belangrijke rol met het signaleren van knelpunten en opschalen van best practices.