Netbeheer Nederland

De intentieverklaring ‘Mensen Maken de Transitie’ werd in 2019 getekend door 25 landelijke partijen. Initiatiefnemer SER besefte echter al snel dat het lastig zou zijn om de intentieverklaring met zoveel partijen van het papier te krijgen. Ze zouden een slagvaardiger team moeten hebben om er handen en voeten aan te kunnen geven. “En uit wie anders zou dat team moeten bestaan dan de vertegenwoordigers van de partijen die het verduurzamingswerk uitvoeren?,” aldus Martha van den Hengel, thema coördinator Realisatie bij Netbeheer Nederland (en huidig directeur van MMT).

Lerende aanpak

Dus toen Netbeheer Nederland de intentieverklaring onder ogen kreeg, was het klip en klaar dat ze eraan mee zouden doen. Martha: “Wij zagen toen al een grote hoeveelheid werk op ons afkomen. Werk dat we met het aantal beschikbare mensen niet zouden kunnen waarmaken. De intentieverklaring onderkende dit niet alleen, maar zag ook dat we een lerende aanpak nodig zouden hebben om te kijken hoe het dan wél zou moeten.”

Want, zo zegt Martha, het leren hoe we de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen geldt zeker ook voor de netbeheerders. “Het verduurzamen van woningen heeft effect op het elektriciteitsnet. In een groot aantal gevallen moet het worden verzwaard. In andere gevallen moet het gasnet worden veranderd. In de komende 10 à 15 jaar zal de netbeheerder aan bijna alle huizen wat moeten doen.”

Samenwerken

Ook samenwerking is hierbij een sleutelwoord. Martha: “We geloven er niet in dat we deze opgave in ons eentje kunnen doen. We hebben te maken met veel stakeholders. Dus als we willen leren hoe we het verduurzamingswerk zo efficiënt en slim mogelijk kunnen doen, moeten we daar met andere partijen naar kijken. Dan kunnen we, met een beetje geluk, tot veel meer oplossingen komen en uiteindelijk met minder mensen hetzelfde werk doen.”

Concrete voorbeelden

Drie concrete voorbeelden van waar MMT nu aan werkt en die interessant zijn voor de leden van Netbeheer Nederland zijn:

1) Verkorten van opleidingen. Martha: “Het duurt nu te lang voordat je in het elektrawerk aan de slag kan. Het zou makkelijker moeten zijn om te kunnen instromen in het werk van een netbeheerder en haar aannemers.”
2) Verbeteren van werkverdeling tussen installateur en netbeheerder. Martha: “We moeten kijken wie welk werk het meest efficiënt kan doen.”
3) Leren van de andere branches. Martha: “Ook wij moeten blijven innoveren om het vele werk aan te kunnen.”

Meer weten hierover? Check onze leerpuntenlijst of neem contact op met ons!