• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 03 okt 2023

VENIN doet mee met MMT

Bij Mensen Maken de Transitie (MMT) zijn we trots en blij dat VENIN – de branchevereniging van erkende isolatiebedrijven – zich officieel aan heeft gesloten als partner van MMT. Want, zo stelt onze directeur Martha van den Hengel: “Het is ondenkbaar dat VENIN, met haar achterban die dagelijks werkt aan isolatie, níet samenwerkt met ons en onze partners!”

In dit artikel vertellen Martha en Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van VENIN, meer over de samenwerking, hoe die tot stand kwam en de wederzijdse verwachtingen.

Partner in de isolatiecoalitie

Martha vertelt: “VENIN is al van meet af aan betrokken bij de Isolatiecoalitie, die onze themahouder Henry Kasper samen met verschillende organisaties opstartte. In die Isolatiecoalitie gaan de bedrijven aan de slag met concrete leer- of knelpunten en zoeken ze samen naar oplossingen. Zo werd het al snel duidelijk hoe jammer het was dat VENIN nooit meegetekend heeft voor MMT; VENIN vertegenwoordigt immers de bedrijven die woningen isoleren. MMT probeert de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen op het realisatiestuk. We hangen de versnelling op aan de activiteiten die er in de woningen gebeuren. En dat is precies wat de leden van VENIN doen met het isoleren ervan.”

“Voor die versnelling is veel meer nodig dan alleen maar meer mensen. We kunnen alleen tot resultaten komen als bedrijven veranderen, innoveren, anders samenwerken en hun mensen goed opleiden. De uitvoerende branches zien dat ze dit niet alleen kunnen, dat ze partijen nodig hebben om het voor ze te doen, die verbindingen leggen en leer- of knelpunten oplossen. Daar richt MMT zich op.”

Kiezen voor concrete oplossingen

Piet-Jan vult aan: “De praktisch aanpak van MMT spreekt mij aan. Ik ben geen groot fan van overlegtafels waar veel wordt gepraat – hoe waardevol dat ook kan zijn – maar wat vaak niet tot acties leidt. MMT pakt dat echt anders aan. Ze gaan voor concrete oplossingen en gezamenlijke stappen vooruit. Dus toen Martha mij belde voor een kennismaking en de uitnodiging om met VENIN formeel aan te sluiten als partner, was de zaak snel beklonken.”

Samen de uitdaging aangaan

Net als bij MMT leeft bij VENIN de gedachte dat de energietransitie alleen van de grond komt als de sectoren samen optrekken, zeker sinds het nieuwe bestuur drie jaar geleden aantrad. Piet-Jan: “We vonden het vreemd dat de bouw-, installatie-, energie-, en isolatiesector apart aan tafel zitten. Terwijl we met elkaar voor hele grote uitdagingen staan.”

Concreet

Martha: “Ons motto is: het moet concreet zijn. Dat kan ik niet vaak genoeg herhalen. Als we terugkijken op onze activiteiten, dan moeten die tastbare resultaten opleveren en impact maken. We werken in een dynamisch speelveld en de werkelijkheid waarin we opereren verandert heel snel. Dat betekent dat we ook het lef hebben om de stekker uit een project te trekken als de omstandigheden rondom de energietransitie veranderen en we zien dat het plan onvoldoende resultaat gaat opleveren.”

Ommezwaai in de Isolatiecoalitie

De ontwikkelingen in de Isolatiecoalitie zijn daarvan een treffend voorbeeld. Piet-Jan: “In die coalitie hebben we met elkaar een aantal knelpunten vastgesteld, oplossingsrichtingen bedacht en daar partijen en actiepunten aan gehangen. Intussen werd het Soortenmanagementplan (SMP) een steeds heter hangijzer. Het SMP belemmert isolatiebedrijven enorm in het uitvoeren van hun werk en dan rijst de vraag: wat als over een jaar de helft van de isolatiesector niet meer bestaat, omdat we niet kunnen isoleren?”

Martha: “Dat is de realiteit waarmee alle partijen in de energietransitie te maken hebben, óók Bouwend Nederland, Techniek Nederland en onze andere partners. Ik waardeer het enorm dat Henry en Piet-Jan het lef hebben gehad om belemmeringen van het SMP in de Isolatiecoalitie bespreekbaar te maken. Met elkaar hebben ze besloten om nu de focus te leggen op het SMP en bio-based toepassingen voor de bouw- en isolatiebranche. De andere onderwerpen op de prioriteitenlijst, zoals het optimaliseren van boorpatronen, gaan voorlopig even in de koelkast. Want op natuurinclusief bouwen en bio-based toepassingen kunnen we de meeste impact maken, zowel voor de isolatiebedrijven als de energietransitie.”

Urgentie

Piet-Jan voegt daaraan toe: “Dat zijn onderwerpen die voor een deel van onze achterban eerder nog ver van het bed waren. Maar inmiddels begint iedereen de urgentie van het vinden van oplossingen hiervoor te voelen; alle isolatiebedrijven krijgen hiermee te maken. Het SMP is dagelijkse kost en verplicht bio-based isoleren is in aantocht. Om daar oplossingen voor te vinden, moeten we samenwerken met andere partijen. MMT is voor ons het platform met de netwerken, de contacten en de juiste aanpak: die van concrete oplossingen zoeken. We weten dat dit met vallen en opstaan gaat. We proberen samen dingen te fixen, wetende dat het om tussenoplossingen gaat die nog niet optimaal zijn. Het gaat erom dat we mensen kunnen laten zien dat het misschien niet perfect is, maar dat het ieder geval iets is.”

Intersectoraal werken

Piet-Jan: “Alles wat MMT oppakt is gericht op de uitvoerende bedrijven en dat is ook wat mij zo aanspreekt. MMT werkt aan leer- en knelpunten die onze individuele leden niet kunnen oplossen. Het is super dat MMT gas geeft op juist die onderwerpen. VENIN alleen kan daar geen grote impact op maken, maar samen met MMT kunnen we slagen maken. We moeten echt intersectoraal aan de slag, anders halen we de doelstellingen van 2050 niet.”

Wil je meer weten over deze samenwerking, neem dan contact op met Martha.

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur