• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 11 jul 2024

Netcongestiereis: hoe ondernemers netcapaciteit optimaal kunnen benutten

Netcongestie is een groeiend probleem dat de verduurzamingsplannen in de utiliteitsbouw ernstig belemmert. Daarnaast hindert het ook de vestiging van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven op bedrijventerreinen. Dit urgente probleem vraagt om directe aandacht en actie van alle betrokken partijen.

MMT is een leeraanpak gestart om samen met de stakeholders zoals installateurs, netbeheerders, bedrijven, adviseurs en de overheid, hier oplossingen voor te vinden. Het doel is ervaringen en knelpunten te verzamelen en op te lossen om zo sneller vooruitgang te boeken.

Netcongestiereis van ondernemers

Themahouders Serena Scholte en Marco Witschge werken aan dit onderwerp en hebben diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Hieruit bleek een aanzienlijke kloof ondernemers en netbeheerders. Om deze kloof te overbruggen, heeft MMT met ondernemers hun ‘netcongestiereis’ doorgenomen, met focus op grootverbruikers van energie. Bij deze sessies waren onder andere netbeheerders, installateurs, en ondernemers Meis de Jongh van de ijsbaan in Alkmaar, en Jan Ros, bakker en soepmaker bij La Coquerie, evenals vertegenwoordigers van Techniek Nederland en Bouwend Nederland betrokken.

Vroegtijdig bewustzijn creëren

Een van de belangrijkste bevindingen is dat ondernemers zich vaak pas bewust worden van netcongestieproblemen wanneer ze een waarschuwingsbrief voor een piekoverschrijding van de netbeheerder ontvangen. Tijdige en heldere communicatie is dus cruciaal. Het verhaal van bakker Jan illustreert dit: na het vervangen van zijn gasovens door elektrische ovens – een investering van 300.000 euro – ontving hij een maand later een waarschuwingsbrief van netbeheerder Liander. Hierin werd aangegeven dat zijn verbruik te hoog was. Dit voorval onderstreept de noodzaak om vroegtijdig bewustzijn te creëren bij ondernemers (lees het complete verhaal van Jan hier).

Maximaal gebruikmaken van beschikbare capaciteit

Ondernemers kunnen, ondanks netcongestie, toch (zoveel mogelijk) gebruikmaken van de beschikbare capaciteit door:
1. Bewustwording van het probleem;
2. Inzicht in verbruik en data opvragen aan meetbedrijf;
3. Starten met besparen;
4. Productieprocessen aanpassen, bijvoorbeeld op andere tijden produceren;
5. Investeren in duurzame installaties zoals batterijen en zonnepanelen;
6. Delen van elektra met buren;
7. Delen van elektra in een collectief, bijvoorbeeld in een energy hub.

Netbeheerders kunnen daarnaast congestiemanagementoplossingen aanbieden om capaciteit beter te benutten. Ook kunnen ondernemers hun overtollige capaciteit aanbieden aan de netbeheerder via zogenoemde flexibiliteitsproducten.

Lange lijst met leerpunten

De gesprekken over de ondernemersreis hebben geleid tot een lange lijst met leerpunten, zoals het gebrek aan opleidingen over netcongestie voor gebouweigenaren en ondernemers, de noodzaak van betere communicatie en adviesdiensten netbeheerders, en het vereenvoudigen van netcongestieoplossingen. Serena en Marco gaan met deze leerpunten verder aan de gang.

Serena: “Het belangrijkste is dat we dit samen doen met de ondernemers. De oplossingen moeten voor hen nuttig en eenvoudig toepasbaar zijn”.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur