4TU.Federatie

In het partnerschap met MMT vertegenwoordigt de 4TU.Federatie niet alleen de vier technische universiteiten, maar het gehele wetenschappelijke onderwijs in Nederland. André Dorée, afdelingshoofd Civil Engineering & Management aan de Universiteit van Twente: “De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave waarin wij als universiteiten onze rol moeten pakken. In het opleiden van mensen, het helpen ontwikkelen van nieuwe technologie en het zorgen dat die geïmplementeerd kunnen worden binnen organisaties en instanties.”

Connectie met energietransitie

Sinds de oprichting van MMT vertegenwoordigt André het wetenschappelijk onderwijs en achterban in ons kernteam en bestuurlijk overleg. Hij legt uit hoe MMT één van de connecties met de energietransitie is voor hen. “Om als universiteiten onze maatschappelijke rol waar te kunnen maken, moeten wij betrokken zijn bij wat er speelt. En het liefst i n samenspraak met de belangrijkste partijen. Dat biedt MMT ons, in zowel de ruimte als de kaders.”

Leven Lang Ontwikkelen

Om meer mensen werkzaam te krijgen in de energietransitie hebben de universiteiten de wens om naast het reguliere onderwijs ook mensen die al langer werkzaam zijn te betrekken en bij te scholen. Daarom wordt er al langere tijd gekeken naar het ontwikkelen van een portefeuille van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). “De samenwerking met MMT helpt ons om de LLO-agenda te versterken, onze positie daarin te bepalen, ons veel nadrukkelijker te koppelen aan de praktijk, en betrokken te zijn bij de energietransitie,” legt André uit.

Die betrokkenheid is volgens André essentieel als we maatschappelijk gezien wensen dat uitstromende studenten gaan werken in dit veld. “Alleen als we betrokken zijn doen we de kennis, ervaringen en inzichten op om er onderwijs voor te maken. Op die manier maken we de energietransitie zichtbaar voor onze studenten. Als zij het veld niet leren kennen, gaan na hun studie werken in andere domeinen.”

Samenwerking wo, hbo, wo en praktijk

André: “Verder moeten de productiviteit en de leer- en innovatiecurves omhoog. De beste manier is om mbo, hbo, wo én de praktijk te laten samenwerken.” Hij legt uit dat op dit moment ieder onderwijstype afzonderlijk een eigen ingewikkelde subsidiestructuur heeft. Daarnaast worden leren, onderzoek en innoveren gefinancierd door verschillende ministeries. André noemt het een ‘patatsnijder’ van subsidies. “Daardoor is iedereen gewend binnen hun eigen schotten te werken. MMT helpt ons die schotten te doorbreken en duidelijk te maken waarom ze moeten worden doorbroken. Dat kost veel tijd en energie. Maar wij investeren in MMT omdat wij het belangrijk vinden dat het gebeurt. Omdat wij er als instellingen last van hebben dat al die schotten er zijn.”

Hij vervolgt: “MMT is voor ons een goede proeftuin om te kijken waar we tegen de grenzen van de huidige subsidiestructuren aanlopen en hoe we die kunnen verbeteren. Want: voor de energietransitie is het alle hens aan dek.”

Concrete voorbeelden

Drie concrete voorbeelden van waar MMT samen met het wetenschappelijke onderwijs stappen in (heeft ge)zet zijn:

1. De succesvolle gezamenlijke groeifondsaanvraag van de LLO-katalysator
2. De gezamenlijke aanvraag voor een TKI Bouw en Techniek met het hbo en mbo
3. De Leeraanpak Warmtenetten

Meer weten hierover? Check onze leerpuntenlijst of neem contact op met ons!