MBO Raad

In de enorme maatschappelijke opgave die er ligt, heeft het mbo een belangrijke rol. Daarnaast vraagt de energietransitie om een vernieuwde aanpak en dat kan, volgens Sabine Mul, alleen in goede samenwerking. “We zitten bij MMT aan tafel met verschillende partijen die stappen zetten in de energietransitie en daar zit voor mij de winst. Uiteindelijk zullen we moeten veranderen en dat moeten we met elkaar doen.”

Praktische en concrete insteek

Het is vooral de praktische en concrete insteek van MMT die Sabine aanspreekt. Als beleidsadviseur bedrijfstakgroep Techniek Gebouwde Omgeving bij de MBO Raad vertegenwoordigt ze haar organisatie en achterban in ons kernteam. Ze vindt het daarbij wel belangrijk om richting toekomst te werken. Sabine: “De leeraanpak warmtenetten is daar een mooi voorbeeld van. Het is een lastig proces, maar in mijn ogen een goed leerproces. Daarin worden wij als partners gedwongen te kijken naar wat er nou écht gaat gebeuren. Wat er gaat veranderen in onze rol. Wat wij als mbo anders moeten doen om nog beter op innovatie aan te haken vanuit het bedrijfsleven. En wat wij nog beter moeten doen in de samenwerking met hbo en wo.” Het is voor Sabine dus heel interessant om hier goed op aangehaakt te zijn met de scholen.

Waardevol voorbeeld van samenwerking

Op de vraag of ze nog meer waardevolle voorbeelden van de samenwerking met MMT kan noemen, noemt Sabine de verdieping in het Transitiehuis. Samen met onze themahouder Zeb Bergsma onderzocht ze de werkwijze en de gedachte achter deze regionale samenwerking van bedrijfstakscholen, branches, mbo-scholen, UWV en gemeenten voor duurzame plaatsing van werkzoekenden bij (leer)bedrijven.

Sabine en Zeb schreven er een toolkit over waarin ze succesfactoren benoemden voor zij-instroom. “Binnen de MBO Raad hebben we daar verschillende themasessies over gehad met de scholen. Om te laten zien hoe zo’n samenwerking van intake tot en met nazorg eruit ziet. Hoe je het goed kan borgen, wat de succesfactoren zijn, en hoe je dat verder kan brengen in de regio’s. Een keer in het kwartaal proberen we die succesfactoren verder te brengen om de samenwerking in de regio’s met de partners die ervan zijn verder te ontwikkelen.”

Hoe kunnen we het beter doen?

Ook dat is volgens Sabine een mooi leerproces. “Maar dan dus echt in de regio’s met de scholen. Het raakt dan heel veel aspecten van het mbo, zoals oriëntatie en matching. Hoe kunnen we bijvoorbeeld passende maatwerktrajecten vormgeven? De begeleiding en de nazorg, maar ook de regie op de hele keten? Hoe borgen we die samenwerking met partners die ervan zijn?” Dat zijn voor Sabine praktische elementen die ze oppakt en die ze met de mbo-scholen verder brengt. Tegelijkertijd probeert ze daar ook weer op door te pakken in de gesprekken met de andere partners. “Want we zien dat er overlap is in werkzaamheden, maar er is ook een stukje wat niet gedekt wordt. Hoe kunnen we dat nou beter doen? Wat vraagt dat dan aan middelen en menskracht? Ik vind het heel interessant om op te verdiepen. En ook dat kan je alleen maar samen doen.”

Op inzetten vanuit de energietransitie

Een derde voorbeeld uit de samenwerking met MMT waar Sabine erg content mee is, is het opleidingsschema dat Zeb maakte. “Het geeft ons inzicht waar we in ieder geval op in moeten zetten vanuit de energietransitie, wat de thema’s zijn, waar maatwerktrajecten op ontwikkeld worden en door wie.”