Vereniging Hogescholen

Omdat het hbo mensen opleidt voor de toekomst, probeert het, uiteraard, zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er in de maatschappij gebeurt. Volgens Frank Spuij, directeur Academie Built Environment bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), is de energietransitie een belangrijk element daarin. “Omdat dat de komende 30 jaar gaat plaatsvinden, krijgt menigeen daar na hun studie mee te maken.”

Maatschappelijk vraagstuk

Hij legt uit hoe de hogescholen zo’n groot maatschappelijk vraagstuk als de energietransitie in de gebouwde omgeving vanuit verschillende kanten kunnen benaderen en invullen. “Wij hebben alle disciplines in huis. Sociaal, economisch en technisch. Daarnaast bieden we zowel onderwijs als onderzoek aan.”

Logisch dus, volgens Frank, dat de Vereniging van Hogescholen niet kan ontbreken in een samenwerking als MMT. Hij is degene die de instantie vertegenwoordigt in ons kernteam en bestuurlijk overleg. Frank: “Zo kunnen we borgen dat we zo dicht mogelijk bij het vuur zitten; daar waar de kennis wordt opgedaan, de leermomenten worden opgehaald of ontwikkelingen worden gemaakt.”

Pragmatisch en doelgericht

Een andere belangrijke meerwaarde van MMT voor de Vereniging Hogescholen is dat er partijen in zijn samengebracht die je zelden samen ziet. Frank: “Natuurlijk praten wij wel met het mbo of Techniek Nederland, maar dat is altijd afzonderlijk. Het interessante en leuke aan MMT is dat we hier allemaal bij elkaar zitten: zowel de onderwijs- en onderzoekskolommen als een aantal belangrijke branches die een rol spelen in de energietransitie. Daarnaast vind ik het super dat de FNV en het ministerie erbij zitten. Dat geeft toch ook weer een hele andere insteek. En we zijn lekker pragmatisch en doelgericht met elkaar bezig.”

Je hebt elkaar nodig

Frank denkt dat iedereen afzonderlijk ook zou kunnen komen waar ze willen zijn. “Alleen gaat het dan trager of gefragmenteerd. Dan gaat iedereen zelf het wiel uitvinden. Het gaat erom dat we versnellen en dat werkt gewoon beter als we dat gezamenlijk en gecoördineerd doen. Ik ben groot voorstander van dit soort aanpakken. Je hebt elkaar nodig. Zeker in het begin.”

Disclaimer

Hij wil er wel een disclaimer aan hangen. Hij zit bij MMT namens de Vereniging Hogescholen, maar alleen de HAN heeft al meer dan 35,000 studenten en 4,000 medewerkers. “Het is natuurlijk een illusie om te denken dat ik dat allemaal vertegenwoordig. Zoals het bijvoorbeeld ook een illusie is dat de vertegenwoordiger van Bouwend Nederland de hele branche vertegenwoordigt, want dat is niet zo. Het klinkt goed, maar het heeft her en der natuurlijk ook gewoon zijn beperkingen.”

Verleiden, meenemen, informeren

Concrete voorbeelden van leerpunten die voor de Vereniging van Hogescholen het meest interessant zijn kan Frank niet direct noemen. “Ik merk dat leerpunten voor het mbo en bedrijfsleven makkelijker boven komen drijven. Een module die je in kan richten, kan geven en dan kan afvinken. Voor het hbo en ook het wo is dat veel minder concreet. Elke hogeschool en elke opleiding heeft een eigen verantwoordelijkheid en daar hebben we niet veel invloed op. We kunnen niemand dwingen, we kunnen ze alleen verleiden, meenemen, en informeren.”

Indirecte invloed

Desalniettemin merkt hij hoe de samenwerking met MMT zijn vruchten afwerpt. Frank: “Door mijn deelname aan MMT is de energietransitie gaan leven binnen de HAN. En als ik erover vertel aan mijn collega’s van andere hogescholen zie ik ook dat het her en der aanzet. Ik krijg vragen, het wordt opgepakt en dan begint het ook elders meer te leven. De samenwerking heeft dus wel zeker een indirecte invloed.”

Meer weten over onze samenwerking met de Vereniging Hogescholen? Neem dan contact met ons op!