Techniek Nederland

Installateurs en technisch dienstverleners zijn onmisbaar als we de klimaatdoelen willen halen. Daarom wil Techniek Nederland de energietransitie in de gebouwde omgeving vaart geven. “Dat kunnen we uiteraard niet alleen,” zegt Dick Reijman, woordvoerder van de ondernemersvereniging. “We moeten het samen met andere partijen in de keten doen, zoals bouwers, netbeheerders en het onderwijs. MMT biedt ons een platform om de samenwerking met deze partijen te versterken. Dankzij onze gezamenlijke werkwijze kunnen we leerpunten in de energietransitie sneller signaleren en aanpakken, waardoor we de instroom van technici kunnen bevorderen en slimmer kunnen werken.” Volgens Dick is dit van grote waarde voor de sector en brengt het de klimaatdoelen dichterbij.

Signaleren en aanpakken

Dankzij de samenwerking met MMT kan Techniek Nederland leerpunten snel signaleren en aanpakken. “De resultaten delen wij weer met onze achterban, die bestaat uit vakmensen en bedrijven die onmisbaar zijn voor de energietransitie,” aldus Dick.

Concrete voorbeelden

Drie concrete voorbeelden van waar MMT nu aan werkt en die interessant zijn voor de leden van Techniek Nederland zijn:

1. De installatietijd van (hybride) warmtepomp halveren. Dick: “Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de norm voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Bij vervanging van de cv-ketel moeten mensen er dan in de meeste gevallen een hybride warmtepomp bij laten plaatsen. We leiden nu al veel cv-monteurs en zij-instromers op om deze klus straks te klaren, maar het gaat ook enorm helpen als we minder tijd nodig hebben om de warmtepompen te plaatsen.”
2. De checklist ‘Eerste Hulp bij Zij-instroom’. Dick: “Zij-instroom is heel belangrijk voor de technieksector. Op dit moment bestaat maar liefst 70% van de instroom uit mensen die afkomstig zijn uit andere sectoren. De checklist geeft handige tips voor het opzetten van een zij-instroomtraject. Denk bijvoorbeeld aan deelcertificaten in het mbo voor onder meer het installeren van warmtepompen en zonnepanelen waardoor mensen sneller aan de slag kunnen binnen het bedrijf.”
3. De opleidingsmodule voor laadinfra. Dick: “Het plaatsen van laadpalen kan veel efficiënter. Als een infrabedrijf zowel de ondergrondse aansluiting als de plaatsing van de laadpaal kan realiseren, levert dit een besparing van 40% aan doorlooptijd en capaciteit op. Hiervoor wordt een erkenningsregeling ontwikkeld die bepaalt aan welke kwaliteits- en veiligheidseisen bedrijven moeten voldoen.

Meer weten hierover? Check onze leerpuntenlijst of neem contact op met ons!