• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 12 jan 2023

Overzicht: Leerpunt Uitgelicht

Iedere maand lichten we een van onze leerpunten uit in onze vaste rubriek ‘Leerpunt Uitgelicht’. De leerpunten die eerder aan bod zijn gekomen vind je in onderstaand overzicht.

Let op: voor de meeste leerpunten zijn na het moment van publicatie alweer nieuwe stappen gezet. Meer weten over deze ontwikkelingen? Neem gerust contact met ons op of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

week 2, 2023: Verspreiding nieuwe opleidingen


Oplossingsrichting

Door bedrijven, praktijkwerkplaatsen, onderwijsinstellingen en werkzoekenden met elkaar te verbinden in een bepaalde regio, kan dit probleem mogelijk worden omzeild.

Status

MMT is betrokken bij de verspreiding van twee ontwikkelde opleidingen (mbo-certificaat ‘Monteur Aansluitingen’ en mbo-certificaat ‘Componenten duurzame energie techniek). Door deze trajecten te ondersteunen leren we meer over hoe dit werkt en wat hier voor nodig is. Het doel is om deze opleidingen op meerdere plekken in Nederland aan te bieden. Zo kunnen mensen die in de energietransitie aan de slag willen, worden opgeleid in de buurt van waar ze wonen en/of werken.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Meer Technici Zeb Bergsma.

Check ook onze factsheet mbo-certificaat monteur aansluitingen laagspanning.

week 50, 2022: Lange doorlooptijd vergunningenproces

Bij vergunningaanvragen voor uitvoerende werkzaamheden moeten gemeentes diverse partijen consulteren over de haalbaarheid onder en boven de grond. Mede door de drukte in de ondergrond en de capaciteitstekorten bij gemeentes is dit een complexe opgave die voor vertraging in de uitvoering zorgt.

Oplossingsrichting

Met de stakeholders wordt in kaart gebracht hoe het proces van vergunningen verstekken verloopt en waar optimalisaties kunnen plaatsvinden. Een mogelijke de oplossing is een digitaal loket waarin de stakeholders de aanvragen doen en statusupdates kunnen checken. De optimale situatie is wanneer partijen, die betrokken zijn bij de verstrekking, samenwerken als een team met een gedeelde doelstelling.

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een sessie georganiseerd samen met de netbeheerders, gemeentes en uitvoerende partijen om dit proces te optimaliseren.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte

week 46, 2022: Installeren (hybride) warmtepomp

Het installeren van een (hybride) warmtepomp kost tot 32 uur, terwijl dat bij een standaard cv-ketel gemiddeld 8 uur kost. Tot 2030 willen we 1,2 miljoen hybride warmtepompen aansluiten, hierdoor zijn te weinig vakmensen beschikbaar.

Oplossingsrichting

Als we het installeren van een (hybride) warmtepomp versnellen kunnen we met de beschikbare mensen meer hybride warmtepompen installeren. Met een coalitie van installateurs (Team Duurzaam Installeren) kijken we naar de verschillende mogelijkheden om te versnellen. Welke leerpunten zijn er en waar vinden we oplossingen? We brengen de grootste tijdvreters bij het installeren van de hybride warmtepomp in kaart en werken aan oplossingen. Daarbij zoeken we niet alleen naar technologische oplossingen maar ook nadrukkelijk naar organisatorische of logistieke vraagstukken waarlangs we kunnen versnellen.

Voor meer verdieping op het onderwerp kun je het dubbelinterview lezen dat onze themahouder Technologische Innovatie Henry Kasper had met Pieter van der Hauw, manager B2B bij Feenstra. Mocht je daarna nog meer informatie willen hebben hierover, kun je contact opnemen met Henry.

week 41, 2022: Leerwerktrajecten statushouders

Statushouders bieden veel potentie om als vakmensen in de energietransitie te kunnen werken. Het opschalen van leerwerktrajecten met deze doelgroep is helaas complex. Dat komt onder andere omdat het contact met hen via verschillende gemeenten loopt, waardoor werven weinig oplevert. Ook verschillen in (vak)taal en cultuur zorgen voor uiteenlopende issues.

Oplossingsrichting

Er wordt gekeken naar waar een gezamenlijke aanpak kan helpen bij het opschalen van leerwerktrajecten. Zo kan er bijvoorbeeld gezamenlijk geworven worden, waardoor het bereiken van statushouders effectiever wordt voor alle partijen.
Daarnaast kan ook het gezamenlijk (voor)opleiden van statushouders van meerwaarde zijn. Een voorschakeltraject met taal- en cultuurles, persoonlijke begeleiding, en beroepsoriëntatie is hier een voorbeeld van. Kandidaten kunnen vervolgens doorstromen naar een leerwerkplek bij een werkgever, waar ze het vakmanschap verder kunnen leren.

Omdat mkb-bedrijven niet altijd een HR medewerker hebben die zich bezig kunnen houden met ondersteuning bij sociale- en maatschappelijke begeleiding, kan gezamenlijke ondersteuning op dit gebied ook soelaas bieden. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Meer Technici Zeb Bergsma.

week 37, 2022: Lerend vermogen in en over wijken

Het leren van projecten in en over wijken is op veel plekken niet geborgd. Dat betekent dat geleerde lessen niet gedeeld worden met andere wijken en het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden. Dit zorgt voor fouten die voorkomen hadden kunnen worden, vertraging in de uitvoering, frustratie over gemiste kansen en onnodige kosten.

Oplossingsrichting

We ontwikkelden de online leeromgeving Plankgasvrij waar projectteams die betrokken zijn bij de energietransitie leerpunten kunnen ophalen en delen. Oplossingen worden met deze tool makkelijk beschikbaar gesteld aan opvolgende wijken. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

week 33, 2022: Vraaggestuurd innoveren

Er wordt vaak nog onvoldoende vraaggestuurd geïnnoveerd in de energietransitie. Dus: innovaties die de meeste impact hebben op het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Vraaggestuurd innoveren betekent bekijken welke technologieën we veel gaan gebruiken voor versnelling. Een voorbeeld is de hybride waterpomp. Door met uitvoerende partijen in gesprek te gaan over welke leerpunten en hefbomen zij tegenkomen in het werken met deze technologieën, proberen we erachter te komen hoe we het beste kunnen opschalen.

Oplossingsrichting

Voor deze manier van werken is een coalitie opgezet van bedrijven uit de installatiebranche. En op dit moment zijn we ook zo’n coalitie van bedrijven aan het opbouwen in de isolatiebranche. Samen met deze coalities hopen we, naast de ontwikkeling van vraaggestuurd innoveren, ook andere leerpunten op te pakken en op te schalen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Henry Kasper.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur