• Nieuws
  • Meer technici
  • 17 jan 2022

UWV publicatie ‘Klimaatbanen en opleidingen’: startpunt voor extra handen in de energietransitie van de gebouwde omgeving

Per 17 januari stelt het UWV de publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ beschikbaar. Deze biedt inzicht in het type banen in de energietransitie binnen de gebouwde omgeving. En een overzicht van de benodigde competenties en opleidingen voor (zij)instroom hier naar toe.

De kranten staan momenteel vol artikelen over arbeidskrapte in de techniek en bouw. Die maakt de uitvoering van de energietransitie een enorm complexe uitdaging. Bouwers, installateurs, aannemers, netbeheerders en onderzoeks- en onderwijsinstellingen weten dat al lang en hebben daarom de handschoen opgepakt. Op initiatief van het UWV en de SER, en in samenwerking met andere partners van Mensen Maken de Transitie, is in de afgelopen periode een mooi document ontstaan rondom de zogenaamde ‘klimaatbanen’. Deze term klinkt wellicht bekend, maar de inhoud ervan is niet helder voor mensen die een overstap overwegen vanuit een andere beroepssector.

 

Veel technische vakmensen nodig

De meeste vacatures in de energietransitie staan open voor werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatie, gevolgd door elektriciens, loodgieters en timmerlieden. Echter, uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat beschikbare vakmensen vaak ook specifieke kennis missen om de verduurzaming snel te kunnen uitvoeren. Verschillende partijen hebben daarom samengewerkt aan een inventarisatie van het type werkzaamheden dat de uitvoering van de energietransitie op dit moment concreet vergt. Bij welke functies deze werkzaamheden thuishoren. En welke (bij)scholing nodig is om deze werkzaamheden professioneel en veilig te kunnen uitvoeren op de korte termijn. Uiteraard is er ook gekeken naar de behoefte op langere termijn.

Duidelijk is dat er goede kansen op werk liggen voor mensen die zich willen laten omscholen in deze richting. Voor een belangrijk deel gaat het om technici. Denk aan architecten, constructeurs, projectleiders, tekenaars, werkvoorbereiders, uitvoerders en technisch adviseurs. Maar de Energietransitie vraagt ook andere specialismen, bijvoorbeeld om draagvlak te creëren onder bewoners. Communicatieadviseurs, gebiedsregisseurs en beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening spelen binnen de gemeente een cruciale rol voor de planvorming en uitvoering van grote projecten.

Al deze rollen vragen een basiskennis van energietransitie, warmtetechnieken en aardgasvrije oplossingen in de gebouwde omgeving. Opleidingsinstituten, werkgevers en organisaties als UWV werken daarom samen aan gerichte opleidingstrajecten voor ‘zij-instromers’. Deze starten wanneer er veel vraag naar bestaat van werkgevers. In verkorte opleidingstrajecten leren mensen dan de basis van het vak, waarna ze veelal met baangarantie aan de slag kunnen.

Klimaatbanen en opleidingen in een overzicht

In de publicatie vind je naast een overzicht van de klimaatbanen concrete, regionale praktijkvoorbeelden van gerichte scholing en leerwerktrajecten. Tenslotte vind je er interessante links naar websites met meer informatie over scholing en banen binnen de energietransitie. Deze publicatie vormt een geweldige basis om benodigde opleidings- en leerwerktrajecten vorm te geven en te koppelen aan potentiële banen en werkgevers. We staan samen voor een enorme uitdaging. Wanneer we hierin zoveel mogelijk samen op trekken, van elkaar leren en op elkaar afstemmen, kunnen we de mensen vinden, opleiden aan het werk krijgen en houden binnen de energietransitie die ons de komende 30 jaar nog zal bezighouden.

Geplaatst door

Geplaatst door

Zeb Bergsma

Themahouder Meer Technici