• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 18 jul 2022

Versneld opleidingstraject: Monteur Laadpalen

De ambities van het kabinet voor de transitie in mobiliteit zijn zeer ambitieus: de inzet is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos rijden. Dat betekent nogal wat! In ons kleine land, met een zwaar belast elektriciteitsnetwerk, rijden tegen die tijd 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen en zijn er maar liefst 1,7 miljoen laadpunten nodig.

Om die te installeren zijn monteurs nodig. Veel monteurs. Netbeheerders en aannemers willen hiervoor snel meer arbeidscapaciteit genereren. Zij zien kansen in het ontwikkelen van een verkorte opleiding tot Monteur Aansluitingen op het LS-distributienet (hierna: Monteur Aansluitingen) met een apart keuzedeel Elektrisch Vervoer (EV) waardoor de opleidingstijd verkort wordt van 24 naar 9 maanden.

Eindtermen bepalen

Dimitri van Leeuwen, Landelijk Werkverantwoordelijke bij BAM, was namens Bouwend Nederland nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van opleiden. Dimitri vertelt: “Bij Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland leefde de wens om eens met een frisse blik naar opleidingen en examinering te kijken en daarvoor een werkgroep in te richten. Dat werd het project Sneller aan de Slag. Technici worden nu voor een breed scala aan werkzaamheden opgeleid, terwijl zij voor het monteren van laadpalen slechts een deel van die kennis nodig hebben. Zo ontstond al snel het idee om voor onze aankomende monteurs een set met eindtermen vast te stellen, waarmee zij in één jaar het MBO-certificaat Monteur Aansluitingen behalen. Dat kunnen zij tijdens het opleidingstraject verdiepen met een keuzedeel EV.”

“Zo wordt de energiesector voor meer mensen aantrekkelijk.”

Doorstromers en andere types zij-instromers

Joost Schouten, Senior Manager bij Valcon en projectmanager van Sneller aan de Slag, voegt daaraan toe: “Technici worden hierdoor sneller opgeleid voor een specifiek werkpakket en zijn sneller zelfstandig inzetbaar. Juist omdat het de drempel verlaagt, verwachten we meer doorstromers en andere types zij-instromers. Ook mensen met een andere technische achtergrond of vooropleiding kunnen instappen. Zo wordt de energiesector voor meer mensen aantrekkelijk.”

Meer dan alleen de laadpaal

Joost legt verder uit: “In eerste instantie keken we naar de mogelijkheid om een opleiding te ontwikkelen die alleen gericht is op het monteren van een laadpaal. Uiteindelijk hebben we het ondergrondse deel en het bovengrondse deel uit elkaar getrokken. Voor de ondergrondse aansluiting op het LS-distributienet hebben we het MBO-certificaat Monteur Aansluitingen ontwikkeld. Daarmee wordt de monteur opgeleid tot de aanwijzing VP LS Aansluitingen en kan hij ook breder aansluitingen maken in het LS domein. Het bovengrondse werk van het installeren en in bedrijf stellen van het laadpunt zit in het keuzedeel EV.”

Breed inzetbaar

Dimitri: “Zowel de module Monteur Aansluitingen als het keuzedeel EV zijn heel geschikt voor aannemers zoals de BAM, en voor netbeheerders. Die houden zich met name bezig met laadpalen in de openbare ruimte. Maar ook in de bebouwde omgeving stijgt de vraag naar laadpalen explosief. Dat is meer het terrein van installateurs en elektriciens. Voor deze bedrijven is het keuzedeel EV ook interessant”

“Er kon in mei al een pilot starten bij Enexis Netbeheer.”

Brede samenwerking

De opleiding Monteur Aansluitingen en het keuzedeel EV zijn met een voor de sector ongekende snelheid ontwikkeld. Joost: “In de werkgroep zaten mensen van bijvoorbeeld Alliander, Stedin en Enexis Netbeheer, maar ook een opleidingsdeskundige van het Technova College. Met elkaar hebben we gekeken naar welk lesmateriaal er al was, wat er aangepast moest worden naar de huidige standaard en wat er nog bij moest komen. Zo is tussen december en maart van dit jaar het hele lespakket samengesteld en is een bureau met het ruwe lesmateriaal aan de slag gegaan om daar digitale modules van te maken. Met als resultaat dat er in mei al een pilot kon starten bij Enexis Netbeheer.”

ElaadNL

“Het keuzedeel EV is helemaal from scratch opgezet, daarvoor was nog niets ontwikkeld. Daarover hebben ook mensen van ElaadNL meegedacht. Als die module straks gaat lopen, wordt een deel van de praktijkopdrachten in het nieuwe testlab van ElaadNL uitgevoerd in Arnhem. Het is heel goed dat we zo nauw samenwerken. ElaadNL heeft samen met de markt een compacte aansluitmodule voor de laadpaal ontwikkeld. Het is mogelijk dat die module straks de standaard wordt en die nemen we nu al mee in het keuzedeel EV.”

“We zorgen dat de lesstof altijd exact aansluit op alle geldende normen.”

Start bij BAM

Dimitri: “Bij BAM staan we ook in de startblokken; bij ons begint de eerste opleiding tot Monteur Aansluitingen in september. Wij hebben 12 monteurs geselecteerd die als eerste groep aan de slag gaat met de modules. Zowel uit de pilot bij Enexis Netbeheer als het eerste opleidingsjaar bij BAM komen nog verbeterpunten, die in de modules doorgevoerd kunnen worden. Zo blijven we aanpassen en zorgen we dat de lesstof altijd exact aansluit op alle geldende normen.”

Nieuwe manier van opleiden

Joost besluit: “Met het MBO-certificaat Monteur Aansluitingen en het keuzedeel EV hebben we een mooie stap gezet naar een nieuwe, modulaire manier van opleiden in de infratechniek. We zien zeker kansen om dat verder te brengen, maar daarvoor zullen we eerst een visie voor de sector moeten ontwikkelen. Dat traject wordt nu opgestart, binnen Sneller aan de Slag. Daarnaast kijken we ook naar het werkpakket ‘verzwaren meterkast’. Hier willen we een soortgelijk traject volgen om een snellere opleiding te ontwikkelen.”

Urgentie

Tot slot vertelt Dimitri: “De snelheid waarmee we dit, in gezamenlijkheid, voor elkaar hebben gekregen, geeft wel aan hoezeer de urgentie gevoeld wordt om het aansluiten van laadpalen te versnellen. We hebben allemaal hetzelfde doel en vissen in dezelfde vijver. Dus we gaan samenwerken en de markt op om mensen op te leiden!”

Meer weten? Neem dan gerust contact op met Zeb Bergsma.

 

Foto: in opdracht van ElaadNL gemaakt door fotograaf Bas Stoffelsen

 

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur