• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 31 okt 2023

Zij-instroomprojecten in technische sectoren: de weg naar effectieve samenwerking

Het aantal vacatures in technische sectoren dat cruciaal is voor de energietransitie wordt geschat tussen de 55.000 en 105.000. Daarom richten bedrijven zich ook steeds meer op volwassenen naast jongeren als potentiële medewerkers. Hierdoor wordt zij-instroom steeds belangrijker.

Helaas worden bestaande zij-instroomprojecten in hun effectiviteit beperkt doordat de samenwerking tussen technische sectoren, onderwijsinstellingen en overheden nog niet optimaal verloopt.

Zij-instroomprojecten organiseren

In het afgelopen jaar hebben we knelpunten opgehaald bij regionale zij-instroomprojecten, waaronder het Transitiehuis Gelderland. We kwamen erachter dat veel van die knelpunten te maken hebben met de wijze waarop branches en onderwijs zij-instroomprojecten organiseren. Zo kan onder andere de financiering van een zij-instroomproject stoppen als er cao-onderhandelingen zijn en zijn er nog te weinig mogelijkheden voor flexibel aanbod van opleidingen. Voorbeelden van flexibiliteit zijn individueel starten, op ieder moment starten en modulair aanbod.

Aanvraag LLO-Katalysator

Om knelpunten op te kunnen lossen heeft MMT verschillende partners bij elkaar gebracht. Hieruit is een samenwerking gekomen tussen 17 partijen*. Gezamenlijk hebben we een aanvraag ingediend voor een subsidie bij de LLO Katalysator om voldoende capaciteit te hebben om hiermee aan de slag te gaan. In januari horen we of deze subsidie wordt toegekend. In de tussentijd denken we na over de uitvoering en hoe we verder kunnen ook als de subsidie niet wordt toegekend.

**De 17 samenwerkingspartijen zijn: Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences, Vista College, Rijn IJssel, ROC Nijmegen, MBO Raad, Fastswitch , Koninklijke Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Werkgeversvereniging WENB, Techniekcoalitie Brabant, Techniekcoalitie Limburg, SPT Utrecht, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek, Vereniging Hogescholen, Naar Bouw en Techniek, TransitiehuisGelderland, Gelders Vakmanschap, Overijssels Vakmanschap en ASTA Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek Amsterdam.

Voor meer informatie hierover, kun je contact opnemen met onze themahouder Zeb Bergsma

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur