• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 29 jan 2024

Webber van de Week #23

Martha van den Hengel

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we maar liefst 22 (!) Webbers aan je voor mogen stellen. We hopen dat je ondertussen begrijpt hoe belangrijk hun rol kan zijn bij het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

We sluiten de lange rij van Webbers van de Week met onze eigen directeur Martha van den Hengel. En omdat dit onze laatste Webber van de Week is, willen we alle 22 Webbers die mee hebben gewerkt aan deze rubriek uiteraard nogmaals enorm bedanken. Keep up the good work!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

De energietransitie versnellen lukt alleen als we nieuwe ideeën, nieuwe werkwijzen nieuwe processen maken of doorontwikkelen. Dat moeten we vooral doen met de mensen die het uitvoeren: met hen het gesprek voeren en leerpunten ophalen. MMT verbindt partijen, creëert werkgroepen en coalities om samen aan nieuwe
oplossingen te werken. Om aan de slag te gaan en concrete resultaten te realiseren. Dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk en de mensen uit ons team hebben daar ook de competenties voor. Als directeur van MMT ben ik de spin in het web naar onze leden en breng ik het perspectief van de uitvoering naar de tafels van het
Programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Daar vertel ik over onze resultaten en vraag ik hulp waar nodig.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Ik geloof erin dat we naar concrete, nieuwe oplossingen moeten komen, met de mensen die het uitvoeren. Dáár moet het gebeuren en daarom moeten we met hen samenwerken. Neem bijvoorbeeld de coalitie met installateurs. Daar konden we de monteurs bevragen: ‘Wat hebben jullie nodig om het werk makkelijker uit te kunnen voeren?’ Hun antwoorden zijn voorgelegd aan fabrikanten, die enthousiast zijn om daar mee aan de slag te gaan. Het zit
soms in ogenschijnlijk kleine dingen. Maar als we nog duizenden en duizenden warmtepompen moeten ophangen, dan helpt het echt als monteurs efficiënter kunnen werken. Bijvoorbeeld de installatiehandleiding van een warmtepomp; dat kan vaak veel eenvoudiger. En als alle fabrikanten dat op eenduidige manier uitwerken helpt dat een monteur enorm. En het werk wordt er leuker van. Waar ik echt in geloof, is dat het ons helpt om echte problemen
op te pakken en daar concrete oplossingen voor te zoeken.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Er zijn wel een paar mooie voorbeelden te noemen! Bijvoorbeeld de inspanningen van Serena Scholte om de Taskforce Natuurinclusief Isoleren op te zetten. Daar wordt hard gewerkt aan het implementeren van een Soortenmanagementplan en samen met isolatiebedrijven gezocht naar praktische oplossingen om vast te stellen of er vleermuizen in de spouw zitten. Dat wij daaraan bijdragen, met de uitvoerende partijen, daar ben ik heel trots op. En ik ben er trots op dat dit ook in Den Haag wordt gezien en dat ministeries hier hard aan meewerken.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Ik had in eerste instantie wat moeite met het woord Webber, maar gaandeweg realiseerde ik mij dat ‘webberen’ een competentie is die we nodig hebben voor de energietransitie. We hebben redelijk helder waar we naar toe moeten, maar hoe we daar komen kan niemand uittekenen. En dus hebben we elkaar nodig. Daarom waardeer ik mensen als Marco Witschge van Techniek Nederland en Sabine Mul van de MBO Raad zo enorm. Zij pakken de telefoon om even
te bespreken wat zij tegenkwamen in het veld. Daarbij benoemen ze waar de samenwerking goed gaat, maar ook waar we scherper moeten zijn. Dat helpt. Af en toe mag, of misschien wel moet, het schuren. Daar wordt het beter van. Dat is waar ‘webberen’ wat mij betreft ook over gaat.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking