• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 07 nov 2023

Webber van de Week #18

Serena Scholte

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we maar liefst 17 (!) Webbers aan je voor mogen stellen. We hopen dat je ondertussen begrijpt hoe belangrijk hun rol kan zijn bij het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Maar wist je dat onze themahouders bij Mensen Maken de Transitie ook allen op hun eigen manier ‘webberen’? Wij stellen hen daarom ook graag nog even aan je voor. Deze week is Serena Scholte aan het woord.

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Bij Mensen Maken de Transitie (MMT) werk ik aan concrete leerpunten die we ophalen in de uitvoeringspraktijk. Die zijn vaak dermate complex waardoor we met meerdere partijen moeten samenwerken aan een oplossing. Een voorbeeld hiervan is de uitrol van het Soortenmanagementplan (SMP).

Vanuit MMT hebben we in opdracht van de ministeries BZK en LNV een Taskforce Natuurinclusief Isoleren helpen inrichten waar bedrijven, brancheorganisaties en ecologen acties oppakken om tot een landelijke werkwijze van het SMP te komen. Deze partijen hebben niet altijd dezelfde belangen en in de samenwerking komen we zeker ook voor uitdagingen te staan. Als Webber ben ik bezig om iedereen aangehaakt te houden en de gezamenlijke belangen en het beeld goed voor ogen te houden. Dat is precies het profiel van de Webber.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Om opgaven ook echt op te lossen moeten we sneller de juiste partijen met elkaar in samenwerking brengen. Mensen zijn gewend om in hun eigen ‘silo’ te werken en het eigen belang te dienen. De transitie daagt ons uit daaroverheen te kijken en tot samenwerking te komen.

Door onze manier van werken, kunnen we vanuit MMT mensen hierin ondersteunen. Dat vind ik heel tof. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de uitrol van het SMP en de Taskforce Natuurinclusief Isoleren, kunnen we voor het tekort aan ecologen heel snel onderwijsinstellingen aanhaken om te kijken of er keuzemodules ontwikkeld moeten worden. Of voor het implementeren van nieuwe werkwijzen en de ondersteuning daarin, kunnen we via de Isolatiecoalitie de samenwerking met de isolerende partijen aangaan. Of voor de vraagstukken waar we nog oplossingen voor zoeken, zoals het diervriendelijk natuurvrij maken, kunnen we onze innovatieaanpak inbrengen samen met partners als TKI Urban Energy en TKI Bouw en Techniek.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

De verbinding met het hbo op de innovatieopgave van RVO hoe we woningen diervriendelijk natuurvrij kunnen maken. Studenten betrekken in dit soort opgaven zorgt ervoor dat zij bijdragen aan het oplossen van actuele vraagstukken en enthousiast kunnen worden voor het werken in de energietransitie. Met de huidige arbeidstekorten is dit heel erg hard nodig.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Mijn collega Naïma Kassem. Zijn werkt aan de opgave van de laadinfra en netcongestie, twee enorm complexe uitdagingen in de transitie. Zij is zich heel erg bewust van de sociale dynamiek in haar samenwerkingsverbanden en maakt bespreekbaar wat zij daarin opmerkt. Volgens mij is dat heel krachtig om verder te komen in het oplossen van complexe opgaven.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking