• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 24 okt 2023

Webber van de Week #17

Annelinde Gerritsen

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Annelinde Gerritsen van Er-varen en samenwerkingscollectief de Kolibries aan het woord!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Als Webber kijk ik waar verschillende partijen in de energietransitie van elkaar kunnen leren en breng ik ze bij elkaar. Zo kom ik als energiecoach in gesprek met bewoners uit eenzelfde straat die hun woning willen verduurzamen. De Webber in mij ziet dan kansen om deze mensen met elkaar te verbinden. Van daaruit is de straataanpak van de Kolibries ontstaan, waarin we een community van bewoners in een bepaalde straat faciliteren om samen aan de slag te gaan met verduurzamen. We helpen ze bijvoorbeeld bij de aanvraag voor subsidies en offertes – een vaak erg complex proces. Vervolgens geven we de ervaringen van de bewoners terug aan de gemeente, zodat zij meer inzicht krijgen in wat wel en niet werkt.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Ik geloof in het opzetten van gerichte bewonersinitiatieven omdat bewoners veel van elkaar kunnen leren. De een heeft al veel gedaan, de ander weet niet waar ze moet beginnen – terwijl ze beiden eenzelfde type woning hebben. Door ze bijeen te brengen kunnen ze samen verduurzamingsacties oppakken. Dit is niet alleen veel efficiënter, maar zorgt er ook voor dat ze hun eigen keuzes kunnen maken in maatregelen, zodat het past bij hun specifieke situatie. Alles is uiteindelijk maatwerk. Door communities in straten op te zetten, wat wij dus doen met onze straataanpak, bereik je massa met maatwerk. Daarnaast worden er ook mensen betrokken die normaal lastig bereikbaar zijn. De huidige aanpak, waarin bewoners zelf het initiatief moeten nemen om iets te gaan doen, is nog te vrijblijvend.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Als Webber koppel ik bewoners aan andere bewoners die kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan is in de Pastoor Bosstraat in Arnhem, waar een actief kernteam van bewoners langs de deuren is gegaan om te vragen of hun buren wilden meedoen met verduurzamingsacties, zoals isolatie. Ook hebben een aantal bewoners aangeboden om nestkasten voor vleermuizen te bouwen. Doordat iedereen bijdraagt ontstaat er een positieve vibe, zodat meer mensen mee willen doen.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Anke van Hal inspireert mij met haar gedachtegoed over ‘de fusie van belangen’ en ‘versnellen door te vertragen’. Zo klinkt het opzetten van initiatieven met bewoners als een enorme vertraging (vooral voor overheidsinstanties), maar als je de bewoners eenmaal aan de gang hebt, gaat de energietransitie als een speer!

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking