• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 26 sep 2023

Webber van de Week #15

Monique van Saane-Altena

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Monique van Saane-Altena aan het woord!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Al een tijdje mag ik mij ‘officieel’ Webber noemen. Iets wat tijdens mijn functie als wethouder van de gemeente Almelo ‘not done’ was. In 2019 rolde ik als het ware de energietransitie in. Toentertijd was ik nog gemeenteraadslid, ook bij de gemeente Almelo. Samen met een collega uit Losser organiseerde ik vanuit het presidium van de Twenteraad een informatiebijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES) Twente voor volksvertegenwoordigers. Die zou in de zomer van 2021 opgeleverd worden. De opkomst was overweldigend: er waren meer dan 150 mensen gekomen!

Toen corona uitbrak en onze vervolgplannen werden doorkruist, hebben we de initiatiefgroep RES Twente opgericht waarin de linking pins uit alle raden van de provincie zaten. Wij vonden dat het optekenen van de RES op de bestuurslaag was blijven hangen en wilden volksvertegenwoordigers onderdeel maken van het proces. Met een ongevraagd advies aan de stuurgroep, hulp van BZK en belangstelling vanuit het Provinciehuis kregen wij voor elkaar dat volksvertegenwoordigers uit heel Twente via moties en zienswijzen hun mening konden geven over het concept RES Twente 1.0. Als voorzitter en medeoprichter van deze groep heb ik mensen kunnen verbinden, informeren en mee kunnen laten doen in deze opgave.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Na de verkiezingen van maart 2022 werd ik wethouder, met onder andere de energietransitie in mijn portefeuille. Ik zat al in de stuurgroep RES, maar was ook in gesprek met inwoners die zelf initiatieven wilden nemen met waterstof in de bouw, zon op dak of het plaatsen van windmolens in hun omgeving. Daarnaast zijn een aantal wijken in Almelo druk bezig om van het gas af te gaan. Wat een uitdaging om alle neuzen één kant op te krijgen! Helaas kwam aan het wethouderschap in maart dit jaar een einde. Graag had ik nog één en ander verder gebracht in deze uitdagende tijden.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Op dit moment ben ik op de achtergrond betrokken bij lokale initiatieven. De energietransitie en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn zullen mij niet loslaten en blijven inspireren om nieuwe mogelijkheden te blijven verkennen samen met mijn omgeving. Onlangs heb ik nog deelgenomen aan het Spinwaves Lab, een leiderschapstraject in de vorm van een sociaal innovatie lab, om mensen met nieuwe ideeën ook nieuwe systemen te laten ontwerpen en ontwikkelen.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Wat mij betreft is de grootste webber Jan Terlouw. Als natuurkundige, politicus en schrijver vertelt hij nog steeds, op zeer hoge leeftijd, het verhaal dat hij zo belangrijk vindt. Alles gestoeld op veel kennis, gezond verstand en levenservaring.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking