• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 11 jul 2023

Webber van de Week #14

Janneke de Cort

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Janneke de Cort van het slimme groene dak ROEF® aan het woord!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Ik ben verduurzamer en wijkvergroener bij ROEF®, een groen, circulair en modulair dak dat op 99% van de grondgebonden corporatiewoningen past. We willen wijken groener maken met meer natuur en biodiversiteit en woningen comfortabeler en gezonder om in te wonen.

Wat ik dagelijks merk: we hebben in de verduurzamingsopgave en energietransitie niet alleen met technische producten te maken, maar ook met mensen die dat moeten omarmen. Die krachtig genoeg moeten staan om dat binnen hun eigen organisatie te verantwoorden. Daar komt mijn marketingachtergrond goed van pas. Om dan toch die wegen te vinden dat we het wel voor elkaar krijgen om al die koppen te draaien.

Want je hebt koplopers, volgers en een achterhoede en ook nog een gelaagdheid in functies. Woningcorporaties die de beslissingen moeten nemen. Bouwbedrijven die het juiste aanbod moeten doen en daarin continu moeten vernieuwen. En toeleveranciers, die in een kip-ei dilemma zitten van vraag en aanbod. Die partijen breng ik bij elkaar. Ik zorg ervoor dat mensen met elkaar gaan of blijven praten, hun verhaal heel goed afstemmen op de doelgroep en de juiste mensen met elkaar in contact brengen. Dat is net zo belangrijk voor verduurzaming als de technologische innovaties.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Allereerst heb ik geleerd: niet te snel nee accepteren. Nieuwsgierig blijven. Er is weerstand, er zijn allerlei stopborden. Ik liet me leiden door mensen die zeiden: dat kan niet. Nu denk ik: is dat echt zo?

Daarnaast: we hebben volume nodig en daarmee ook dat er dingen van bovenaf worden opgelegd. Je ziet dat allerlei duurzame initiatieven steeds meer druk uitoefenen op gerenommeerde partijen: Van Land naar Pand van Building Balance bijvoorbeeld, en NL Greenlabel. Ook de situatie in de wereld oefent druk uit om andere keuzes te gaan maken. Maar je moet nieuwe producten en werkwijzen in het bestaande weten te krijgen. Het moet bij elkaar komen. De woningcorporaties in Eindhoven hebben onlangs met z’n allen besloten te gaan sturen op biobased bouwen. Dat soort dingen gaat de keten veranderen.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Half april zijn de eerste ROEF®-daken geplaatst. Binnen een jaar zijn we van idee, naar concept, naar toepassing in de praktijk gegaan. En niet alleen technisch klopt het, ook communicatief. We hebben een goed verhaal, de wethouder is gekomen, we krijgen heel veel aandacht op LinkedIn. Dat is gewoon tof.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Jetske Thielen is echt een verbinder. In haar podcast interviewt ze inspirerende mensen zoals Jan Rotmans, Matthijs Schouten en Serena Scholte, die mij dan ook weer inspireren. Marjet Rutten kan zo lekker stevig staan en zeggen wat ze vindt. Daardoor ontstaat beweging. Bernice Kamphuis van Struikroven werkt vanuit haar hart en brengt met díe energie mensen in beweging. Zo kan ik nog heel veel mensen noemen. Ik ontmoet ook elke dag nieuwe mensen die mij op ideeën brengen. Een kort en terloops gesprek met een ecoloog kan mij ook gigantisch inspireren.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking