• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 27 jun 2023

Webber van de Week #13

Jelmer Oosthoek

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Jelmer Oosthoek aan het woord!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Als zelfstandig GIS-specialist probeer ik de juiste data te vinden om vragen binnen de opgave van de energietransitie te beantwoorden. GIS zelf is een verbindingstool; je zet gegevens op een kaart waardoor je verbanden kunt zien. Ik zoek vaak gericht naar potentiële opdrachtgevers wanneer ik hun werk of doelstelling interessant vind. Op die manier probeer ik door middel van GIS en data bij te dragen aan de verschillende thema’s die op dit moment in onze samenleving spelen. Denk aan prognoses voor de groei van elektrische auto’s en monitoring van de groei van zonnepanelen op daken. Waar het kan, zoek ik de verbinding van de thema’s op, en als er ook een mogelijkheid blijkt om opdrachtgevers met elkaar te verbinden, probeer ik dat.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

We hebben in Nederland de neiging om alles in hokjes te verdelen en we lijken steeds achter de feiten aan te lopen. Denk aan de groei van zonnepanelen, laadpalen en elektrische auto’s, van het gas af, warmtepompen en huisisolatie. Ze worden vaak als losstaande thema’s bekeken, maar eigenlijk zijn ze onderdeel van één systeem en de groei van het één heeft effect op het ander. Netcongestie komt dus niet uit de lucht vallen. Goede informatie, monitoring en informatie met elkaar delen is in mijn ogen heel belangrijk. Zodoende probeer ik up-to-date te blijven welke (open) data er beschikbaar zijn. De laatste tijd ben ik hiervoor bijvoorbeeld in contact geweest met het CBS voor data rond energiearmoede en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) voor een landelijke dataset voor zonnepanelen op gebouwen. Het programma VIVET houd ik ook in de gaten.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maand bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Het zijn vaak relatief kleine verbindingen die me een goed gevoel geven. Zo lees ik een aantal nieuwsbrieven en kijk ik geregeld op LinkedIn en haal daar interessante artikelen, evenementen en soms kaarten en data uit. Ook probeer ik altijd ruimtelijk te denken als ik iets interessants lees. Zo las ik recentelijk dat Staatsbosbeheer (SBB) 80 boeren zoekt om te experimenteren met regeneratieve landbouw. Een lokale boer, waar ik met het Voedselcollektief Utrecht wel eens langs ben geweest, is – gezien vanuit GIS data – naast SBB grond gelegen en heeft contact met SBB opgenomen. Dat vind ik een heel mooi resultaat van een verbinding die ik heb gelegd.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Een inspirerend persoon in mijn netwerk vind ik Heidi Leenaarts. Zij is initiatiefnemer van United Economy, een netwerk van bedrijven in Nederland met een eigen geldsysteem. De bedrijven die meedoen kiezen voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Omdat ze via een eigen betaalomgeving het geld binnen het netwerk besteden – bedrijf A koopt iets bij B, B bij C, en C weer bij A – helpt het de duurzame economie om sterker te worden. Vandaar dat het circulair geld wordt genoemd. In mijn ogen kan circulair geld de energietransitie en andere thema’s versnellen.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking