• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 01 aug 2023

Versnellingsgids voor duurzame laadinfrastructuur zet Nederland op koers naar klimaatdoelen

Vorige maand zijn er weer nieuwe stappen gezet in de samenwerking tussen netbeheerders, NAL-regio’s en marktpartijen met betrekking tot het versnellen van de uitrol van laadinfrastructuur.

Samen met ElaadNL organiseerden we een tweetal behoeftesessies in het kader van de Versnellingsgids. Deze gids is opgesteld in opdracht van de werkgroep Versnellen Proces, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen dat de regio’s en de netbeheerders met de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) ondersteunt. De NAL zorgt ervoor dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur in Nederland aansluit bij de uitrol van alle soorten elektrisch vervoer om zo de klimaatdoelen te halen.

Uitdagingen in kaart brengen

Marijn Popma, secretaris van de werkgroep Versnellen Proces is blij met hoe de sessies zijn verlopen: “We hebben de juiste partijen bij elkaar gebracht om de acties op te pakken. Het creëren van draagvlak bij de netbeheerder is een belangrijke stap voor procesverbetering en het versnellen van de realisatie van laadinfrastructuur.” Ook vanuit de marktpartijen zijn de reacties positief. Auke Hogeterp van Vattenfall InCharge, vertegenwoordiger van de bedrijven die de laadpalen plaatsen en beheren (Chargo Point Operators, of CPO’s): “We doen altijd ons best om uitdagingen in het realisatieproces van laadinfrastructuur met onze partners duidelijk in kaart te brengen. We hebben enorm veel zin om hier na de zomer samen verder mee aan de slag te gaan om ons doel van 1,7 miljoen laadpunten in 2030 te behalen.”

Opmaat naar verdere stappen

De resultaten van de behoeftesessies zullen gebruikt worden om verdere stappen te zetten in het efficiënt en effectief inrichten van het realisatieproces van laadinfrastructuur, om zo versnelling te bereiken in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De behoeften van betrokken partijen in het laadinfraproces met relatie tot één arbeidsgang, het delen van statusinformatie en kabelselectie worden gebruikt voor verdere stappen, om zo efficiënt en effectief laadinfrastructuur te realiseren. Dit versnelt het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met onze themahouder Naïma Kassem!

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur