• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 07 feb 2024

Versnellen en versterken: arbeidsmarkttransitie in de ondergrondse infrastructuur

Begin februari organiseerde de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland de netwerkbijeenkomst ‘Arbeidsmarkttransitie’, waar de drastische en structurele veranderingen in de arbeidsmarkt centraal stonden.

De sector Ondergrondse Infrastructuur, verantwoordelijk voor energie, water, data en grondwaterbeheer, staat voor immense uitdagingen waarvoor goed opgeleide vakkrachten essentieel zijn. De vraag die op de dag centraal stond was: hoe kunnen we ervoor zorgen dat het werk in deze sector blijft doorgaan en dat er voldoende mensen geïnteresseerd blijven om hier te werken?

Radicale keuzes maken

Christiaan Oosterhof nam deel aan de bijeenkomst vanwege zijn betrokkenheid bij de ondergrondse infrastructuur in zijn rol als MMT-themahouder, met een focus op elektranetwerken. Hij hoopte geïnspireerd te raken, nieuwe inzichten op te doen en met verschillende belanghebbenden in gesprek te gaan over de aanpak van de arbeidsmarkttransitie. “Dat is zeker gelukt,” vertelt hij. “Het belangrijkste inzicht dat ik mee heb genomen was de bevestiging dat we op de goede weg zijn met digitalisering en het vereenvoudigen van werkprocessen. Het is van belang radicale keuzes te maken, zoals het stoppen van activiteiten die geen waarde toevoegen en het verminderen van controles.” Deze inzichten sluiten aan bij het leerpunt waar Christiaan aan werkt, namelijk de wijkgerichte aanpak en het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk om aan de toenemende vraag te voldoen.

Beroepsbevolking naar nul

Christiaan was ook zeer te spreken over de lezing van Bart Götte, hoofddocent transities aan de Universiteit van Amsterdam en Business Futurist bij FutureFlock. “Bart vertelde over arbeidsmarkttransities en toekomstige ontwikkelingen. Hij benadrukte dat de groei van de beroepsbevolking richting 2030 naar nul gaat en presenteerde vier perspectieven om het werk gedaan te krijgen: meer werkenden, anders werken, langer werken en herallocatie van werk,” aldus Christiaan.

Ontwikkeling flexibiliteit essentieel

Na de lezing gingen de deelnemers in groepen brainstormen over radicale nieuwe ideeën om de arbeidsmarkt voor de energietransitie te versnellen. Hierbij werd benadrukt dat de ontwikkeling van flexibiliteit essentieel is. Christiaan was met name onder de indruk van het feit dat werkpakketten zelden worden afgestemd op oudere monteurs, die vaak veel technische kennis hebben maar stoppen vanwege de zware belasting. Christiaan: “Het is van cruciaal belang om deze ervaren krachten beter in te zetten.”

Analyseren en reflecteren

Christiaan neemt alles wat hij heeft gehoord tijdens de bijeenkomst mee naar de andere themahouders van MMT, met wie hij het uitvoerig zal bespreken. Christiaan: “Samen analyseren we de inzichten, reflecteren we op wat er is geleerd, en denken we na over hoe we hierop kunnen voortbouwen. Samen slim aanpakken!”

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Christiaan.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur