• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 22 nov 2023

Verduurzaming vlottrekken en tegelijkertijd diersoorten beschermen

In gesprek: Serena Scholte en Morris Verlinden

Eind september werd de Taskforce Natuurinclusief Isoleren gelanceerd, waarin onze themahouder Serena Scholte een van de kartrekkers is. Deze taskforce zoekt naar mogelijkheden om de verduurzaming van woningen te versnellen en tegelijkertijd te voldoen aan de Wet natuurbescherming (Wnb). In die zoektocht slaan verschillende partijen de handen in een, waaronder Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Morris Verlinden, belangenbehartiger bij Aedes, en Serena Scholte gaan hierover in gesprek.

Dat Aedes betrokken is bij de taskforce is niet meer dan logisch. De corporaties zijn namelijk al langer bezig met natuurinclusief isoleren en hebben een schat aan kennis en ervaring opgebouwd.

Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties

“Verduurzamen in overeenstemming met de Wnb is niets nieuws voor woningcorporaties,” vertelt Morris. Woningcorporaties willen hier graag aan voldoen, maar lopen in de praktijk tegen hoge kosten en vertraging op. Om het proces te versnellen heeft Aedes begin dit jaar in samenwerking met RVO de eigen Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties vastgesteld. Daarmee kunnen corporaties na onderzoek sneller een ontheffing regelen, hoewel die alleen geldt voor een specifiek aantal soorten.”

Bekend met SMP

Ook het Soortenmanagementplan (SMP) is bekend voor Aedes. Morris: “Hoewel er in Nederland nog niet veel SMP’s zijn, hoor ik van onze leden positieve geluiden. Het voordeel van een SMP is dat er uitgebreid gebiedsgericht onderzoek wordt gedaan naar populaties en hoe die in stand gehouden moeten worden. Na dat onderzoek krijg je ook een generieke ontheffing voor het gebied en hoef je niet voor ieder project opnieuw een ontheffing aan te vragen. Met een SMP wordt de doorlooptijd veel korter en is er meer flexibiliteit in de plannen.” Serena legt uit: “Die kennis en ervaring van Aedes is van grote waarde voor de taskforce. In de praktijk blijkt dat gemeentes en provincies verschillende regels rondom SMP hebben. Ons doel is een uniforme, landelijke en efficiënte aanpak, met heldere kaders en afspraken. De visie van Aedes kan daarbij helpen en tegelijkertijd de vraag naar SMP’s bij gemeentes aanjagen. Het is heel belangrijk om met elkaar te kijken hoe de puzzelstukken in elkaar vallen en hoe we zorgen dat de methodiek nog werkbaarder wordt.”

Uniek SMP-project

Morris geeft een prachtig voorbeeld van een woningcorporatie die zelf aan de slag is gegaan met een SMP: “In een pilot in de Provincie Overijssel heeft woningcorporatie Sallandwonen het SMP opgesteld. Een hele interessante case voor de taskforce! Bij de landelijke uitrol van SMP’s met gebiedsontheffingen zijn gemeenten aan zet, want alleen als de gemeente de ontheffingshouder is kunnen particulieren hiervan gebruik maken. Wat vooral bijzonder is, is dat Sallandwonen vrijwilligers uit de wijk inzet voor de verplichte hertellingen. De bewoners gaan dus zelf op pad met een zogenaamde batdetector om vleermuizen te tellen. Dat is meteen een oplossing die voorkomt dat de schaarse ecologen overbelast raken.”

Toekomstplannen

De Taskforce Natuurinclusief Isoleren kijkt uiteraard breder dan alleen SMP’s. Serena: “We werken hard aan oplossingen voor de korte termijn, dus voor het komend seizoen, omdat er nog niet overal SMP’s zijn en er wel de wens is om te isoleren. Daarnaast wordt er heel hard getrokken aan het ecologentekort: hoe kunnen we taken opknippen, hoe gaan we mensen opleiden? Welke soorten onderzoek worden er gedaan, door wie? Daar is een actieve werkgroep volop mee aan de slag.”

Samenwerken

“MMT is een neutrale spin in het web in de samenwerking in de taskforce; wij staan in het belangeloze midden. Op die manier kunnen wij gemakkelijker onderwerpen op tafel brengen en werken aan onderling vertrouwen.” Morris: “In deze complexe materie brengt MMT organisaties bij elkaar en neemt daarin een rol als procesbegeleider. De onderwerpen gaan ons allemaal aan en we hebben er allemaal een mening over. Maar we moeten gezamenlijk optrekken als we willen versnellen. We hebben iemand als Serena nodig om de processen op een structurele manier op gang te brengen, aan de hand van duidelijke stappenplannen en afspraken.” Serena: “Bij de woningcorporaties zijn in de afgelopen jaren grote slagen gemaakt om een ecologische bril op te zetten. Daar kunnen we veel van leren: wat werkt wel, wat werkt niet? In de taskforce kunnen we elkaar vinden om al lerend te implementeren. Dit gaat echt om een systeemverandering en als het ons hier lukt, kunnen we op andere vlakken ook versnellen.” Morris beaamt dit en besluit: “Ik hoop dat we de belemmerende procedures kunnen verbeteren, zodat we de verduurzaming van woningen vlottrekken en tegelijkertijd diersoorten beschermen.” Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur