• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 18 mrt 2024

SMP in de praktijk: werkbezoek SallandWonen

Het (pre-)Soortenmanagementplan wordt gezien als dé oplossing om natuurinclusief isoleren in gemeenten makkelijker en goedkoper te maken. Tegelijkertijd helpt het de opdrachtenportefeuille van isolatiebedrijven op niveau te houden. Gemeenten zijn nu volop met SMP’s aan de slag, maar woningcorporatie SallandWonen was dat vier jaar geleden al. Zij verkregen toen al een SMP voor hun woningen in Raalte.

MMT wilde dit graag eens van dichtbij bekijken. Daarom organiseerde themahouder Serena Scholte een werkbezoek aan SallandWonen voor een gemêleerd gezelschap: isoleerders, gasten van Milieu Centraal, de Vogelbescherming, VENIN en de Zoogdierenvereniging.

Eigen SMP van SallandWonen

De directeur van SallandWonen, Marijke Kool, heette iedereen hartelijk welkom. Ze legde uit dat haar organisatie niet alleen wil versnellen in het verduurzamen van de woningvoorraad, maar ook werkt vanuit de wens om dat natuurinclusief te doen. Het SMP in Raalte is daarvoor dé oplossing.

Motor achter SMP

Daarna nam Jos Wolfkamp het woord. Jos is de initiatiefnemervan de aanpak van SallandWonen. Hij vertelde over het SMP en de voordelen ervan: goedkoper, efficiënter en het verduurzamen is beter te plannen. SallandWonen is met dit SMP nu al hard aan de slag met het natuurvriendelijk isoleren van woningen. Jos: “In de toekomst kunnen woningcorporaties echt de motor zijn achter het versneld invoeren van SMP’s.”

Marco Zieleman van bouwbedrijf Mateboer, bouwpartner van SallandWonen, vertelt over werken onder een SMP: “Door het SMP kunnen wij veel beter een planning maken. We weten precies wat ons de komende anderhalf jaar te doen staat. Bovendien lopen we geen juridisch risico: we doen alles volgens de regels.”

Monitoring

Een SMP heeft een looptijd van 10 jaar. Onderdeel ervan is het monitoren van aangebrachte verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels. Het is van belang dat aangetoond wordt dat nieuwe verblijfplaatsen effectief zijn. Ook hierin heeft SallandWonen de juiste partner gevonden: Unitura is een organisatie die zich specialiseert in natuurinclusief (ver)bouwen. Unitura ontwikkelt een chip, die aangebracht kan worden in een nestkast. Die innovatie maakt het mogelijk om tegen lagere kosten jaarrond te monitoren en de resultaten online in te zien via de Nationale Kennisbank Natuurinclusief Bouwen. Sicco Jansen van Unitura was ook aanwezig bij het werkbezoek en vertelde meer over de pilot die opgestart wordt in Raalte.

Leren van een koploper

MMT’s themahouder Henry Kasper vond het een zeer leerzame bijeenkomst: “SallandWonen loopt echt voorop en heeft ervaren dat met een SMP isoleren sneller, goedkoper en efficiënter kan. Ik denk dat we nu moeten gaan kijken naar het financieringsvraagstuk dat hier onder ligt, zodat particuliere woningbezitters mee kunnen doen in het SMP.” Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van de VENIN, spreekt zijn waardering uit voor de aanpak van SallandWonen: “Het is geweldig dat een woningcorporatie zo out of te box durft te werken.”

Isolatiebedrijven die regels aan hun laars lappen

Serena besluit: “De samenwerking tussen gemeenten en corporaties is heel kansrijk voor het opschalen in natuurvriendelijk isoleren. Bij corporaties zit immers veel kennis, financiële middelen en ervaring om flora en fauna-onderzoek te doen. En in een woonwijk, ook de leefomgeving van de dieren, komen de werelden van huur- en koopwoningen woningen samen. Intussen voelen we allemaal de pijn van de isolatiebedrijven, die hun omzet zien verdampen en zelfs al mensen moeten laten gaan.”

Ze doelt op de isolatiebedrijven, die ook hun verhaal konden doen tijdens het werkbezoek: zij hebben nu al 70% van hun opdrachten zien verdampen. Niet alleen omdat particulieren natuurvrij maken te duur vinden, maar ook om dat zij in zee gaan met isolatiebedrijven die de regels aan hun laars lappen. “We moeten dus echt samen blijven werken aan perspectief voor een werkwijze die voor iedereen geldt, liefst zo snel mogelijk en daarbij zijn opsporingsmethoden heel erg welkom,” aldus Serena.

Wil je meer weten over het SMP? Neem contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur