• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 08 feb 2024

Samenwerken aan oplossingen: netcongestie bij utiliteitsbouw

Netcongestie wordt erkend als een dringend en cruciaal probleem dat de verduurzaming van utiliteitsgebouwen, zoals ziekenhuizen, gemeentehuizen en scholen, aanzienlijk vertraagt en belemmert. Vanwege de snel toenemende congestie op het elektriciteitsnet en de daaruit voortvloeiende crisissituatie, is er extra urgentie en prioriteit om hiermee aan de slag te gaan.

Het verminderen van netcongestie wordt op landelijk niveau aangepakt binnen het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN), waarin koepelorganisaties en de overheid zich organiseren. Desondanks benadrukken MMT-partners Techniek Nederland en Bouwend Nederland het belang van verbinding met het bedrijfsleven, om programmatische ideeën daadwerkelijk te implementeren. Daarom is MMT gevraagd om leerpunten op te halen bij belanghebbenden en samen te werken aan oplossingen.

Leeraanpak Netcongestie bij Utiliteitsbouw

Themahouder Serena Scholte heeft samen met Marco Witschge deze taak op zich genomen en een coalitie gevormd van een groep ervaringsdeskundigen uit de praktijk, vertegenwoordigers van bedrijven (VNO-NCW), beleidsmakers, installateurs en netbeheerders. Tijdens de eerste bijeenkomst van deze coalitie, genaamd ‘Leeraanpak Netcongestie bij Utiliteitsbouw’, werd de goede verbinding met de praktijk zeer gewaardeerd. Serena benadrukte het belang van het samenbrengen van verschillende perspectieven uit de praktijk als voorwaarde om oplossingen te kunnen opschalen.

Concreet aan leerpunten werken

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende leerpunten geïnventariseerd en besproken. Een voorbeeld van een opgehaald leerpunt is het ontbreken van een financiële prikkel voor bedrijven om stroomverbruik meer te spreiden. Serena en Marco zullen samen met de deelnemers de leerpunten tegen het licht houden om de meest kansrijke voor te sorteren. “Daarbij kijken we ook naar wat al wordt opgepakt bij bestaande programma’s. Door concreet aan leerpunten te werken die het verschil kunnen maken, kan de leeraanpak de energietransitie in de gebouwde omgeving versnellen,” aldus Serena.

Dank aan alle aanwezige partijen!
Alliander | Joulz | Amergie Advies | Essent | Van Hout adviseurs en installateurs | Kropman | Kuijpers | Lumen Project | VB Optimum | Sustainable Scale-up Foundation | Rijksoverheid | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Techniek Nederland | MKB-Nederland | Enexis Groep | VNO-NCW | Dutch Green Building Council | SPIE

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur