• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 08 mei 2023

Samen sneller in laadinfra

In gesprek: Naïma Kassem en Peter Berkhout

Onze themahouder Naïma Kassem heeft als focus onder andere laadinfra. Een van haar aandachtsgebieden is het ophalen van initiatieven om het proces rondom de laadinfrastructuur te versnellen en te optimaliseren. Daarin werkt zij samen met meerdere partijen, waaronder met Peter Berkhout van netbeheerder Stedin. Een gesprek met Naïma en Peter!

Peter: “Stedin is de netbeheerder in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland: een overwegend stedelijke en industriële regio. Vanuit mijn functie houd ik mij voornamelijk bezig met aansluitingen in de openbare ruimte. Daar vallen ook de laadpalen voor elektrisch vervoer onder. Stedin is via Netbeheer Nederland ook partner van Mensen Maken de Transitie ”

Naïma legt uit: “Stedin en de andere netbeheerders spelen een grote rol in het realiseren van de enorme opgave voor laadinfra. Er zijn 1,7 miljoen laadpalen nodig om in 2030 te voldoen aan de doelstellingen voor duurzaam vervoer. Dat gaat alleen nog maar over reguliere mobiliteit.”

Leerpunten laadinfra

De leerpuntenaanpak van Mensen Maken de Transitie (MMT) vindt ook rondom het thema laadinfra bijval. Naïma: “Vertegenwoordigers van de ketenpartijen zoals laadpalenexploitanten, gemeenten en netbeheerders hebben vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) twee jaar geleden een versnellingsgids opgezet. Daarin is onderzoek gedaan naar het hele proces en zijn acht actiepunten voor de netbeheerders gedefinieerd. Wij hebben nu een werkgroep in het leven geroepen met de operationele managers van de netbeheerders, ElaadNL en Mijnaansluiting.nl. Binnen die groep hebben wij leerpunten geprioriteerd: welke oplossingen kunnen de meeste impact maken op het versnellen? Vervolgens wordt dit afgestemd met de werkgroep Versnellen Laadinfraproces van de NAL en de directeuren Kleinverbruik van de netbeheerders. Met die lijst gaan we projecten opzetten die deels al lopen en deels opgestart gaan worden. Zodat we deze keten zo snel mogelijk zo efficiënt mogelijk maken.”

Van laadpalen naar zero-emissiezones

Naïma: “Een bijkomende uitdaging is dat veel gemeenten een stapje verder willen gaan en streven naar zero-emissiezones in 2025. Dat betekent dat alles rondom bouwprojecten duurzaam aangedreven moet zijn. Van het vrachtverkeer dat de stad inrijdt tot het materieel van de aannemers. Dat vraagt dat binnensteden daarvoor straks laadpalen of laadpleinen beschikbaar moeten hebben. Een extra uitdaging dus, waar onze werkgroep zich over buigt.”

Concrete oplossingen

Peter legt uit: “De insteek van de werkgroep is vooral heel praktisch. Een mooi voorbeeld is de compacte aansluiting voor de laadpalen, een onderwerp waar Naïma en ik elkaar op vonden bij ELaadNL. Hier hebben netbeheerders en aannemers de handen ineen geslagen om het proces makkelijker te maken. Door deze nieuwe aansluittechniek kunnen we laadpalen drie keer sneller aansluiten.”

Van netbeheerder naar aannemer

Een ander onderwerp dat hoog op de agenda staat is het samenvoegen van werkzaamheden in de keten: van twee aannemers naar één. Zodat mensen en middelen optimaal ingezet kunnen worden. Peter legt uit: “Wanneer ‘bovengrondse’ aannemers een stuk van het werk van de ‘ondergrondse’ aannemers gaan doen, scheelt dat al enorm in het aantal overdrachtsmomenten. Die kosten tijd en we zien ook dat bij elke overdracht informatie verloren gaat. Dat helpt niet bij het proces. Wanneer aannemers niet alleen het stuk boven de grond voor hun rekening nemen, maar ook het deel eronder, dan kun je sneller en efficiënter aansluiten.”

Naïma voegt daaraan toe: “Daarmee verschuiven ook verantwoordelijkheden. We kijken in de keten naar veiligheid en het werkniveau dat monteurs moeten hebben. Bijvoorbeeld voor de selectie van de juiste kabels. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij de netbeheerder. Als dat werk verschuift naar de ‘bovengrondse’ aannemer, hoe gaan we dat dan doen? Dat soort vraagstukken ligt bij de werkgroep om uit te zoeken.”

Slimme flow

Ook bij laadinfra speelt het tekort aan technici een rol. Naïma: “Een van de speerpunten van MMT en van de werkgroep is het slimmer inzetten van de beschikbare mensen door het proces te stroomlijnen. Een voorbeeld hiervan is dat we ervoor moeten zorgen dat niet alle aanvragen in één keer gedaan worden. We willen een ophoping in het systeem voorkomen en het op zo’n manier organiseren, dat zowel de aannemers als netbeheerder een continu flow aan werk hebben. Dan kunnen zij hun mensen op tijd opleiden en de teams tijdig opschalen. Voor aannemers zijn de dalen lastig; zij kunnen niet hun mensen op de bank laten zitten.”

Vertrouwen

Peter is content met de samenwerking met MMT en de werkgroep: “Ik ben heel blij dat we laagdrempelig met elkaar het gesprek kunnen voeren, vanuit volledig vertrouwen. We kijken naar alle processen en delen inzichten. Zo ontstaat een besef: samen kunnen we dingen veranderen. In eerste instantie was niemand erg happig om in elkaars processen en systemen te kijken. Dat tij is zeker gekeerd; het is juist fantastisch om van elkaar leren. Want waarom zou ik iets verzinnen dat een ander al heeft? En natuurlijk kun je niet alles met elkaar vergelijken. Maar de processen van aanvraag tot plaatsing van een laadpaal zijn hoog over ongeveer gelijk. Ik vind het prachtig om met elkaar aan tafel te zitten en die inzichten te delen en te vertalen naar concrete stappen.”

Positief voor de toekomst

Peter: “Ik denk dat we over vijf jaar niet meer het idee hebben dat we problemen aan het oplossen zijn, maar een feestje vieren omdat we al heel veel opgelost hébben. Wij maken de wereld een stukje mooier op het gebied van elektrisch vervoer.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Naïma.

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur