• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 29 jun 2023

Officiële kick-off Taskforce Natuurinclusief Isoleren is een feit!

Vandaag vond de officiële kick-off van de ‘Taskforce Natuurinclusief Isoleren’ plaats. De doelstelling van deze taskforce is het hand in hand laten gaan van het beschermen van de natuur en het isoleren van woningen.

Ze hebben de opdracht gekregen vanuit het ministerie BZK en LNV om de landelijke uitrol van het Soortenmanagementplan (SMP) te verzorgen. Wij schreven al eerder over het SMP.

Concreet wordt gewerkt aan punten als certificering van de (isolatie) markt, een uniforme werkwijze voor het opstellen en werken met een SMP, eenduidige communicatie naar gemeenten en particulieren, het tekort van ecologen. De marktpartijen geven aan gebaat te zijn bij een uniforme werkwijze, daar wordt nu volop ingezet.

Wie zitten er in de taskforce?

MMT vertegenwoordigt de uitvoerende partijen in de persoon van onze themahouder Serena Scholte en is een van de kartrekkers van de taskforce, naast het ministerie van BZK en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Verder vinden diverse partijen elkaar die met het onderwerp bezig zijn: de Zoogdiervereniging, de Vereniging Erkende Na-Isolatiebedrijven in Nederland (VENIN), provincies, VNG, Viridis, Insula Certificatie en de Vogelbescherming Nederland.

Buitenwereld heeft ondersteuning nodig

Iedereen vond de kick-off verhelderend en is blij dat de samenstelling van de taskforce zo mooi compleet is. Serena: “Het was een constructief overleg, ook op de punten waarop we mogelijk zouden verschillen. We voelen allemaal een sterkte motivatie om vooruit te gaan met dit dossier, want de buitenwereld is steeds meer bezig met SMP en heeft ondersteuning nodig.”

Op de foto is een deel van de taskforce te zien: v.l.n.r. Ethan Voerman van het Klimaatverbond Nederland, Marcel Schillemans van de Zoogdiervereniging, Jort de Bosch Kemper van adviesbureau Viridis, Sylvia Kardon van de provincie Noord-Brabant, Wendy van Poppel van de provincie Utrecht, Piet-Jan Dijkstra van de VENIN, Alice Paffen van het ministerie van LNV, André Stam van Insula Certificatie, Fiona Isoska van het ministerie van BZK en en onze eigen Serena!

Wil je meer weten over de taskforce? Neem dan contact op met Serena!

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur