• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 13 apr 2023

MMT een van de kartrekkers van ‘Taskforce Natuurinclusief Isoleren’  

Deze week vond de eerste bijeenkomst van de ‘Taskforce Natuurinclusief Isoleren’ plaats. Deze taskforce is ontstaan vanuit de behoefte om binnen een zo kort mogelijke tijd de landelijke implementatie van het SMP uit te rollen.

MMT vertegenwoordigt de uitvoerende partijen in de persoon van onze themahouder Serena Scholte en is een van de kartrekkers van de taskforce, naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Biodiversiteit en versnelling energietransitie

Het SMP, het ‘soortenmanagementplan’, is een praktische werkwijze om invulling te geven aan de Wet natuurbescherming om de biodiversiteit en de versnelling in de energietransitie te borgen. Wij schreven al eerder over deze voor velen onbekende wet. Het schrijft ecologisch onderzoek voor naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de spouwmuur voordat iemand gaat isoleren. Een lang en kostbaar proces en moeilijk te handhaven. De provincie Utrecht ging op zoek naar een oplossing – en vond een bestaand, veelbelovend, alternatief: het SMP. Hiermee kan een gemeente een overkoepelend ecologisch onderzoek doen en daarop een biodiversiteitsplan voor de gehele gemeente maken.

Klimaat én leefomgeving diersoorten

Uitvoerende bedrijven hebben belang bij een landelijk en uniform SMP omdat dat ervoor zorgt dat woningen sneller en natuurinclusief kunnen worden verduurzaamt en geïsoleerd. Zo kan er zorg worden gedragen voor klimaat én de leefomgeving van verschillende diersoorten.

De taskforce komt eens in de twee weken bij elkaar om concreet aan actiepunten te werken. Denk aan het verbeteren van de communicatie, het inrichten van een expertisecentrum, en de certificering van bedrijven. Verdere deelnemers zijn verschillende provincies, de VENIN, ecologen, Stroomversnelling, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Takkenkamp Groep en de Zoogdiervereniging.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur