• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 25 jan 2023

Webber van de Week

Jan Cromwijk

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Jan Cromwijk van onderzoeksinstituut ISSO aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

Een Webber verbindt niches in de energietransitie om de onderstroom te versterken die nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Dat doe je door het gefragmenteerde vermogen (talenten, organisaties en middelen) te verbinden . Met het brede netwerk van betrokkenen kun je vervolgens beter en gerichter
inspelen op de actualiteit. Samen kom je namelijk veel verder.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Voor versnelling van de energietransitie is het voor de komende jaren belangrijk om oude gewoonten en businessmodellen ‘af te breken’. Niet rücksichtslos, maar door bewezen nieuwe gewoonten en businessmodellen breed onder de aandacht te brengen. En gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt: graag door ondernemers lokaal/regionaal te ondersteunen/coachen in het leer- en veranderproces.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

Ik analyseer transitieopgaven waarbij ik in beeld breng welk nieuw vakmanschap er in het Nederlandse ecosysteem nodig is. Belangrijke aanjagers in mijn werk zijn Europese projecten waarin ik gericht kan samenwerken aan actueel bijscholingsaanbod voor alle betrokkenen. Een voorbeeld is BUS-NL, waarin we in kaart brengen welk vakmanschap er tussen 2023 en 2033 nodig is voor versnelling van een schone en rechtvaardige energietransitie.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Door versnelling van de energietransitie zijn er inmiddels tientallen Webbers die mij inspireren en waarmee ik mag samenwerken. Deze samenwerking kenmerkt zich door vertrouwen en hoge toegevoegde waarde.

Wat ik nog lastig vind zijn ‘generatiekloven in de energietransitie’: de meeste netwerken ontstaan vanuit leeftijdsgroepen. Graag werk ik mee aan een Webber-netwerk waarin alle generaties zich thuis voelen

Wil je meer weten over het werk van Jan? Check zijn LinkedIn profiel! Ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking