• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 18 apr 2023

Webber van de Week #8

Daan Wortel

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Daan Wortel van de Duurzaamheidsfabriek aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

In mijn ogen is een Webber een natuurlijke verbinder. Niet alleen waar het gaat om mensen, maar ook om inhoud en vorm. Geen ‘ja, maar…’, maar een ‘ja, én…’-type, die in mogelijkheden denkt en de leiding neemt hierin. Raar om dat van jezelf te zeggen, maar ik denk dat daar mijn kracht ligt. Een Webber snapt verschillende belangen en posities en verbindt die aan elkaar. Dat is belangrijk, omdat we in de ‘pressure cooker’ die de energietransitie is, de neiging hebben om allemaal heel hard het wiel te gaan uitvinden. Dat is niet slecht, maar met losse wielen heb je nog geen rijdend voertuig.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Ik wil graag iedereen in de regio aan boord hebben, ook het onderwijs en het MKB. En dan samen versnellen door volop te investeren in menselijk kapitaal. Dat betekent investeren in het (beroeps)onderwijs, maar ook in het meenemen van werkenden: van de werkvloer tot het management. En, niet te vergeten, het meenemen van de mensen die nu aan de kant staan. Er is zo veel te doen in die energietransitie, dat we iedereen nodig hebben. En als iedereen meedoet, worden we ook samen verantwoordelijk.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

In de Drechtsteden hebben we de ambitie én de kaarten in handen om snel grote stappen te maken in de energietransitie. Er is al een Regionale Energie Strategie en we hebben een actief regionaal bedrijfsleven, dat werkt aan innovaties op het gebied van onder meer waterstof en energieopslag. En met het oog op het opleiden van voldoende mensen speelt ook het (beroeps)onderwijs een belangrijke rol. Afgelopen 22 februari hebben we in de Duurzaamheidsfabriek met een groot aantal partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven onze handtekening gezet onder een plan om bestaande initiatieven en (PPS-)samenwerkingen op dit gebied te verbinden en op te schalen, de implementatie te versterken en innovaties aan te laten haken, om zo de uitvoering van de energiestrategie in de regio te versnellen en te versterken.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Moeilijk om er iemand specifiek uit te halen. Er zijn er zo veel die een inspirerende, aanjagende rol pakken binnen hun invloedsfeer. Maar ik wil deze plek wel gebruiken om de (techniek-)docenten van het Da Vinci College in ‘the spotlight’ te zetten. Zij staan niet alleen voor de uitdaging om zelf bij te blijven in de snel veranderende wereld, maar ook om hun studenten daarin mee te nemen en ze op te leiden tot onderzoekende, wendbare vakmensen. Ik denk dat hun rol én die van de studenten als de nieuwe generatie professionals in de hele energietransitie nogal eens onderschat wordt. Niet alleen wat ze straks kunnen betekenen, maar vooral ook wat ze nu al bijdragen.

Ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking