• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 17 apr 2019

Mensen Maken de Transitie verwerkt in visieplaat

Alle woningen in Nederland verduurzamen. Hoe gaan we dat doen? Niemand weet dat nog. Uitvoerende partijen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben samen beelden gedeeld hoe dit er uit kan komen te zien. Het resultaat is vastgelegd in een visieplaat.

Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst ‘Mensen Maken de Transitie’, is een kernteam gevormd met als doel de omschreven intentie uit te werken in een plan van aanpak. Het kernteam wordt gevormd door medewerkers van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO-Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en de FNV.

Het kernteam is gestart met het uitwisselen van beelden bij de gezamenlijke opgave. Hoe werken we nu en wat is er nodig om de enorme hoeveelheid werk die er aankomt, met elkaar te kunnen klaren? Hoe gaan we dit samen slim aanpakken? Als we woningen verbouwen en het net veranderen zoals we dat nu doen, dan gaat dat met onvoldoende snelheid. Teveel schakels in het proces, te veel afhankelijkheden en vooral te weinig mensen. Maar hoe wel? Uit de mooie gesprekken zijn beelden ontstaan. Beelden die in een visieplaat zijn vastgelegd.

Van de oude weg naar de nieuwe straat

Nu is het verduurzamen van je huis nog een hele klus. Het duurt lang, verschillende bedrijven werken langs elkaar heen en het geeft veel overlast.

In de nieuwe straat zie begint de samenwerking tussen de partijen al bij de voorbereiding. Zo wordt alles optimaal op elkaar afgestemd. Door nieuwe technieken te gebruiken kunnen de schaarse vakkrachten meer werk uitvoeren in dezelfde tijd. Bewoners kunnen trots zijn op hun nieuwe straat die op een slimme manier en met zo min mogelijk overlast is verduurzaamd.

De energietransitie maken we samen. Daarom komt er een centrale plek, bijvoorbeeld een (mobiel) wijkcentrum, waar iedereen terecht kan. Bewoners, gemeente, onderwijs-en onderzoeksinstellingen en uitvoerende partijen gaan er met elkaar aan de slag. Ook werkzoekenden kunnen hier terecht. Want de energietransitie biedt volop nieuwe arbeidsperspectieven.

“De energietransitie maken we samen.”

Leren nieuwe stijl

De wijk wordt een praktijklocatie om te leren, ontwikkelen en innoveren. In het Living Lab doen studenten samen met professionals nieuwe vaardigheden op. Door praktijk en opleiding af te stemmen ontstaat er uitdagend en passend onderwijs voor studenten en voor mensen die zich willen omscholen naar een technisch beroep of technici die willen bijleren.

Vanuit de Overview wordt gekeken hoe ervaringen die in een wijk worden opgedaan, naar een volgende wijk kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt beoordeeld welke knelpunten die in de praktijk ontstaan kunnen worden opgelost op een zodanige wijze, dat ze in een volgende wijk niet meer tot problemen leiden.

Zo draagt Mensen Maken de Transitie bij aan een haalbare en betaalbare energietransitie. Het resultaat: voldoende vakmensen kunnen efficiënt aan de slag en het werk wordt sneller uitgevoerd. Leren door te doen. Stap voor stap. Samen slim aanpakken.

Geplaatst door

Geplaatst door

Martha van den Hengel

Voorzitter Mensen Maken de Transitie