• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 13 jun 2023

Tekort aan ecologen: krachten bundelen voor duurzaam bouwen en natuurbehoud

Op 13 juni organiseerde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bijeenkomst over het tekort aan ecologen. Er zijn er nu steeds meer nodig omdat natuurinclusief bouwen en isoleren steeds vaker een voorwaarde wordt.

Dat is een vorm van duurzaam bouwen en isoleren dat zodanig ingericht wordt dat er rekening wordt gehouden met de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Ook het steeds vaker gebruikte soortenmanagementplan (SMP) vraagt om ecologen. Het SMP is een praktische werkwijze om invulling te geven aan de Wet natuurbescherming om de biodiversiteit en de versnelling in de energietransitie te borgen. Wij schreven al eerder over deze voor velen onbekende wet.

De rol van de ecoloog verandert door al deze ontwikkelingen: van specifieke soortenkennis naar meer generiek weten hoe de natuur in gebouwde omgeving kan worden beschermd en gestimuleerd op lange termijn.

Kennisdelen

Onze themahouders Serena en Zeb waren uitgenodigd om de kennis te delen die we bij MMT hebben opgedaan over het oplossen van tekorten van laadpaalmonteurs. Ze presenteerden de mogelijkheid om te kijken vanuit het werk dat de ecoloog moet uitvoeren en hoe daar een loopbaanpad op ontworpen kan worden. Hoe kun je inzetten op het opleiden van mensen, hoe kun je slimmer samenwerken in de keten en hoe kan technologie helpen om met dezelfde mensen meer werk uit te kunnen voeren?

De feedback van de deelnemers was positief. Ze gaven aan dat de manier waarop MMT georganiseerd is voor de energietransitie, ook nodig is voor de ecologen. We hopen onze kennis te mogen blijven inbrengen en samen op dit vraagstuk op te trekken.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Serena of Zeb.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur