• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 30 mei 2023

MMT ontmoet Verbouwstromen

In gesprek: Serena Scholte, Lindy Nowee en Ivo Opstelten

Mensen Maken de Transitie (MMT) zet zich in voor het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Om dat te doen, halen we leerpunten op uit de praktijk en verbinden vervolgens partijen om samen oplossingen te vinden. Een van de partijen met wie wij dat pad in willen slaan, is Verbouwstromen.

Ivo Opstelten (lid programmateam en trekker kansen en knelpunten), Lindy Nowee (projectmanager MMT) en Serena Scholte (themahouder Ketensamenwerking MMT) vertellen over de gezamenlijke toekomstplannen.

Schaalbare renovaties

Ivo trapt af: “Verbouwstromen is een programma van vier partnerorganisaties: De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy. Wij zijn in september vorig jaar ontstaan op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om samen een programma op te zetten bij lijn vijf van het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO): het versneld verduurzamen van de bestaande (woning)bouw. Wij richten ons daarbij op schaalbare renovaties, waarmee de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 gehaald kunnen worden.”

Lindy: “Dat laatste raakt het verschil tussen MMT en Verbouwstromen. Verbouwstromen focust op de doorontwikkeling van losse projecten naar een programmatische aanpak en vervolgens naar een renovatiestroom met voldoende woningen – minimaal 500 tot 1,000 – waarop die renovatiestroom toegepast kan worden. MMT haalt leerpunten op uit de praktijk en leert hoe de uitvoerende partijen in gebouwen zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Door dit in renovatiestromen te doen gaat de versnelling nog sneller. En precies dát is waar MMT en Verbouwstromen elkaar op willen vinden.”

Renovatiestromen met een hoog volume

Ivo legt uit: “Verbouwstromen ontwikkelt dus concepten en nieuwe manieren van werken om snellere, slimmere, kwalitatief hoogwaardigere renovaties met een hoog volume van woningen mogelijk te maken. Dat hoge volume is een voorwaarde, omdat aanbieders dan kansen zien en bereid zijn een ander productieproces in te richten. Een concreet voorbeeld van anders werken is ons idee van een regionaal programmabureau, dat het vastgoed tijdelijk overneemt van de eigenaren – een corporatie of een groep bewoners – en het gerenoveerd teruggeeft.”

Serena geeft nog een voorbeeld waar MMT en Verbouwstromen op samenwerken, namelijk natuurinclusief isoleren. Serena: “In spouwmuren leven vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, die verstoord worden als er zomaar geïsoleerd wordt. Dat is een belemmering om te versnellen in de energietransitie van de gebouwde omgeving – eentje waar Verbouwstromen en MMT samen oplossingen voor willen zoeken en vinden. Daarin is afstemming nodig: wie doet wat, in welke fase? Door onze samenwerking op de leerpunten komen we tot een landelijk gedragen oplossing.”

Schaalsprong

Lindy: “Bij MMT willen we vooral gebruik maken van de mooie voorbeelden die er al zijn. Als een oplossing goed werkt in een bepaalde wijk, project of bedrijf, dan moet iedereen dat weten. Zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Dat is wat er nodig is voor de schaalsprong in de uitvoering van de energietransitie. Neem nu onze Isolatiecoalitie. Daar zitten de bedrijven in die daadwerkelijk moeten isoleren in de huizen. MMT haalt daar signalen op en dan kan blijken dat er op een abstracter niveau dingen moeten gebeuren, bijvoorbeeld rondom wetgeving of subsidies. Dat kunnen wij dan gaan bespreken met Verbouwstromen.”

Samen op isolatie

Ivo haakt in: “Dat is een mooi voorbeeld. We zien in de isolatie veel spijtinvesteringen: bewoners die een kostbare isolatiemaatregel treffen, die niet het gewenste effect heeft op de netto warmtevraag en de prestatie van het huis als geheel. Daarom ziet Verbouwstromen een behoefte aan woonplannen gericht op de prestatie van het héle systeem, niet alleen voor de isolatiewaarde. De Isolatiecoalitie kan zo’n aanpak met woonplannen vervolgens verder helpen. Het is heel fijn dat er een coalitie is met heel veel kennis en kunde, waar belemmeringen worden opgehaald. Die coalitie kan tegelijkertijd nieuwe kennis adopteren, waarmee de bewoners en ook het klimaat geholpen zijn.”

Serena: “Dat haakt aan een ander onderwerp dat hoog op onze leerpuntenlijst staat: meervoudig en uniform schouwen. Wij zoeken naar een betere samenwerking tussen de bouwer, installateur en netbeheerder, zodat zij niet allemaal apart een woning in kaart hoeven te brengen. Als dat aansluit op een uniform woonplan, dan maken we mooie stappen.” De leerpunten waaraan gewerkt wordt zijn terug te vinden in de leerpuntenlijst op onze website. De logo’s laten zien welke organisatie de regie heeft op het leerpunt.

Focus op de uitvoering

Lindy: “Waarbij de focus van MMT ligt op: ‘hoe kunnen die werkzaamheden efficiënt uitgevoerd worden? Hoe komen we aan voldoende mensen? Zijn er daarvoor nieuwe technieken?’, ligt precies het raakvlak. Verbouwstromen initieert concepten en MMT legt de link naar de mensen die dat in de praktijk uitvoeren en versnellen. Dat is waar we elkaar kunnen versterken. We moeten dat gestructureerd aanpakken en schouder aan schouder gaan staan. Want wij delen de missie om de doelstellingen van 2050 te halen.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur