• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 06 mrt 2023

Laadpalen sneller aansluiten met nieuwe compacte aansluitmodule

Op maandag 6 maart werd op het terrein van ElaadNL de eerste laadpaal aangesloten met de compacte aansluitmodule (CAM). Met deze CAM kunnen de netbeheerders de aansluitkast drie keer sneller monteren waardoor een monteur veel tijd bespaart.

Samenwerken aan innovatie

De compacte aansluitmodule werkt sneller door een nieuwe aansluittechniek. Veel technische onderdelen worden al in de fabriek voorgemonteerd, waardoor dit niet meer in het veld hoeft te gebeuren. Daarnaast is de uiteindelijke montage dankzij een handige aansluitstekker heel eenvoudig.

Schaarse monteurs zo slim mogelijk inzetten

“Het is belangrijk dat we als netbeheerders samen optrekken en naar oplossingen zoeken voor de hoeveelheid werk die de komende jaren uitgevoerd moet worden”, zegt Marlies Visser, COO van Liander, namens alle regionale netbeheerders en ElaadNL. “De compacte aansluitmodule is een mooi voorbeeld van een innovatie waarvan de netbeheerders direct de vruchten plukken omdat het aansluiten van onbemande objecten drie keer zo snel gaat. Dit soort innovaties helpen om de schaarse monteurs zo slim mogelijk in te zetten, waarvoor meer tijd is om de ambities van de energietransitie te realiseren.”

Verduurzaming van mobiliteit in Nederland

Er zijn 1,7 miljoen laadpunten voor elektrische auto’s nodig in 2030 om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor mobiliteit te behalen. Een groot gedeelte van deze laadpunten komt in de openbare ruimte en moet dus door netbeheerders aangesloten worden op het stroomnet. Onoph Caron, directeur van ElaadNL: “In de zoektocht naar een eenvoudigere, compactere aansluiting voor laadpalen waarmee we jaren geleden begonnen zijn, is dit een prachtig resultaat. Voor de sector is het geweldig dat alle nieuwe publieke laadpunten versneld en uniform kunnen worden aangesloten met een CAM. Dit vereenvoudigt het werk, waarmee de uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld, wat direct bijdraagt aan de verduurzaming van mobiliteit in Nederland.”

Samen slim aanpakken

De aansluitmodule werd ontwikkeld door Enexis, Stedin en Liander, namens alle regionale netbeheerders en de leverancier Connectens. Dat noemen we samen slim aanpakken!

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur