• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 29 mei 2024

Isolatiebranche onder druk

In gesprek: Serena Scholte en Steven Endema

Natuurinclusief isoleren is een hot topic in het versnellen van de energietransitie. Het isoleren van spouwmuren is een snelle manier om een huis te verduurzamen, maar inmiddels is algemeen bekend dat daarbij verschillende diersoorten beschermd moeten worden volgens de Wet natuurbescherming.

Mensen Maken de Transitie (MMT) zit hier bovenop, met de themahouders Henry Kasper en Serena Scholte in respectievelijk het Versnellingsteam en de Taskforce Natuurinclusief Isoleren. Ondertussen zien isolatiebedrijven hun omzet door de Wet natuurbescherming keihard teruglopen. Serena gaat hierover in gesprek met Steven Endema, directeur/eigenaar van Van de Bunt Isolatietechniek.

Taskforce en soortenmanagementplan

Serena schetst om te beginnen de huidige stand van zaken: “Er is een oplossing gevonden om efficiënter natuurinclusief te isoleren: het soortenmanagementplan (SMP). Dat is een gebiedsgericht plan voor bescherming van vogels en vleermuizen bij onderhoud, renovatie en verduurzaming. De Taskforce is opgericht om met alle betrokken partijen het SMP landelijk uit te rollen. Op een manier die gevalideerd is en breed gedragen wordt. We willen komen tot een uniforme werkwijze, die in heel Nederland geldt.”

Branche onder druk

Steven legt uit: “Helaas gaat dit voor de branche niet snel genoeg. We zien overal een omzetdaling tot wel 70%. Bedrijven vallen om, mensen moeten noodgedwongen vertrekken. En het is nog maar de vraag of we die mensen weer terug kunnen halen als de markt aantrekt. De isolatiebedrijven zien nu nog geen perspectief en kunnen hun mensen ook niet beloven wanneer ze weer aan het werk kunnen.”

Lichtpuntje

Daarover heeft Serena goed nieuws: er is sinds 23 mei een landelijke lijn voor natuurinclusief isoleren, als voorloper van de (Pre-)SMP. Serena: “De landelijke lijn geeft de isolatiebedrijven weer wat zicht op wat er wél kan. Er kan meer geïsoleerd worden, rekening houdend met de natuurkalender. Die lijn liet even op zich wachten, want alle provincies moeten die onderschrijven. Maar inmiddels is iedereen het eens over die lijn voor de komende drie jaar.”

Boost voor particuliere opdrachtgevers

Als lid van het Versnellingsteam heeft Steven een globaal idee van de inhoud van de landelijke lijn. Hij is blij dat die aankomt: “Dit geeft de isolatiebedrijven een stip op de horizon.” Er staat vanuit de overheid een communicatiecampagne klaar om via onder andere Vereniging Eigen Huis, Milieu Centraal en andere organisaties aan particulieren en isolatiebedrijven uit te leggen wat er wel en niet mogelijk is in spouwisolatie. Steven: “Dat werd hoog tijd! Er is zoveel onduidelijk, dat particulieren op dit moment hun opdrachten nog uit- of afstellen. Ik hoop echt dat particuliere woningbezitters weer offertes aan gaan vragen.”

Concrete obstakels oplossen

Serena: “Intussen zien we praktische obstakels, die we in zowel het Versnellingsteam, met mensen als Steven, als de Taskforce samen met alle partners proberen op te lossen. Ten eerste is er een tekort aan ecologen. De landelijke lijn en het (pre-)SMP vragen heel veel inzet van ecologen die het vereiste langdurige ecologisch onderzoek doen dat ten grondslag lig aan het SMP. Daarom hebben we inmiddels een verkorte opleiding voor junior ecologen, zodat meer mensen mee kunnen doen. We kijken ook naar de inzet van vrijwilligers bij bijvoorbeeld vleermuistellingen. Dat gaat het natuurinclusief isoleren echt versnellen.”

Onderzoek vanuit het Versnellingsteam

Steven maakt deel uit van het Versnellingsteam – onderdeel van de IsolatieCoalitie – waarin ook gezocht wordt naar praktische, concrete oplossingen. Steven: “Als er aantoonbaar geen vleermuizen in een spouwmuur zitten, dan is de Wet natuurbescherming niet van toepassing en mag – voor zover ik weet – een woning gewoon geïsoleerd worden. Daar zetten we bij het Versnellingsteam, in samenwerking met MMT, volop op in. Onder andere met een validatieonderzoek via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als we dat van de grond krijgen, kunnen de isolatiebedrijven weer veel meer isoleren en woningen verduurzamen.”

Ook het kostenplaatje speelt een rol. Serena: “We zijn ook in overleg met de ministeries om tot een financiering voor particuliere woningeigenaren te komen voor het isoleren. Dat verlaagt de drempel en kan het aantal opdrachten een boost geven.”

Koploper

Van de Bunt Isolatietechniek is een koploper in het natuurinclusief isoleren. Steven: “Wij maken elk huis natuurvrij, om discussie te voorkomen. Dat kost een particulier vijfhonderd euro extra. In de praktijk kiezen mensen dan vaak voor een collega-bedrijf, dat gewoon de spouw volspuit. Ondanks dat dat een ecologisch delict is. Maar de pakkans is klein; er is nauwelijks handhaving. Ook daar is een slag op te maken.”

Communiceren en samenwerken

Steven besluit met een oproep: “Wat wij – de isolatiebedrijven – echt missen is een overzicht: waar staan we nu? Wie is nu waar overal mee bezig? Wat is de doelstelling en wat gaat de richtlijn worden? Misschien geeft de campagne over de landelijke lijn daar al een antwoord op, maar op dit moment missen we heldere communicatie. Wat ik wel zie, is dat Serena en Henry vanuit MMT partijen aan tafel krijgen. Dat is goed nieuws, want we moeten dit met elkaar oplossen.”

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Susan Sukkel

Communicatieadviseur