• Nieuws
  • Ketensamenwerking
  • 09 jun 2021

De handreiking voor Webbers t.b.v. Living Labs nu online!

Niemand weet hoe we grootschalig woningen gaan verduurzamen, maar door samen te werken, leren, verbazen en innoveren komen we op antwoorden. Een plek waar dit samenkomt noemen we een Living Lab. Living Labs zoals Let’s Tango (Zoetermeer), The Green Village (Delft) en FiDETT (Hengelo) zijn plekken waar op deze manier gewerkt wordt. In samenwerking worden efficiënt vraagstukken die zich in de buurten en wijken aandienen opgelost. Denk aan bijvoorbeeld hoe je verduurzaamd met zo min mogelijk overlast voor de bewoners maar ook hoe je onderwijs en technologische innovaties een plek geeft in de transitie. Living Labs zullen daarom een steeds belangrijkere rol gaan innemen. 

Met de komst van Living Labs is ook een nieuwe rol gekomen; de Webber*.  Zij zijn de spil in het Living Lab. Webbers zijn werkzaam bij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven of overheid en hebben de skills om vanuit een visie werelden bij elkaar te brengen. Het werk van een Webber in de energietransitie is nieuw en dat is soms best even zoeken. Daarom hebben Mensen Maken de Transitie en TKI Urban Energy de handschoen opgepakt en een Webber-community geïnitieerd. Een leerplek waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Daarnaast start een podcastreeks om anderen kennis te maken met Living Labs en is een Handreiking voor het opzetten en leiden van Living Labs gemaakt.

“Met de komst van Living Labs is ook een nieuwe rol gekomen; de Webber”

Deze handreiking is gevuld met ervaringen, inspirerende voorbeelden, tips en tools uit de praktijk. Het is een levend document bedoeld als steuntje in de rug voor de Webber, maar zeker ook om versnelling te stimuleren. Bijzonder aan de handreiking is ook dat er gerefereerd wordt naar strategieën en mechanismen uit de natuur, een discipline genaamd Biomimicry. Er valt namelijk veel te leren van de natuur! Komende maanden wordt de Handreiking uitgereikt aan diverse Webbers in de Living Labs. 

*De term Webber is geïntroduceerd door professor Roobeek.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking