• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 27 mei 2024

MMT, ELaadNL en netbeheerders organiseren geslaagde ‘Flow in de Keten’

Eind mei vond bij Van der Valk Business in Utrecht de inspirerende werksessie ‘Flow in de Keten’ plaats, georganiseerd door ElaadNL, MMT en de netbeheerders van het NOL. Tijdens deze sessie werd er hard gewerkt aan oplossingen voor de schommelingen in aanvragen voor laadpalen, één van de leerpunten waar Naima Kassem, onze themahouder, zich op richt.

Peter Berkhout van Stedin merkte op: “Het was een mooie sessie. Goed dat er nieuwe of hernieuwde contacten gelegd zijn. Het viel mij ook op dat we steeds meer beseffen dat we het samen moeten doen.”

Creatieve oplossingen

De sessie bracht alle marktpartijen samen – van CPO’s tot aannemers en overheidsinstanties. Hierdoor kregen we een volledig beeld van de obstakels die iedereen ervaart. Door samen te brainstormen, kwamen er creatieve oplossingen op tafel die de weg vrijmaken voor een efficiëntere uitvoering van laadinfra-projecten.

Paul Cannoo van Opcharge NL benadrukte het belang hiervan: “Multidisciplinair reflecteren op het realisatieproces voor laadinfra zorgt primair voor begripsvorming bij alle stakeholders. Nu samenwerken aan oplossingen!”

Samenwerking en begrip

Naïma vertelt enthousiast over de volgende stap: “We gaan een plan van aanpak maken, waarbij we kijken welke punten we snel kunnen oplossen en welke meer tijd nodig hebben. De terugkoppeling hiervan gebeurt via de achterban van elke deelnemer.”

Het is duidelijk dat de werksessie niet alleen inzichten heeft opgeleverd, maar ook de samenwerking en het begrip tussen alle betrokken partijen heeft versterkt. Een mooie stap richting een betere en efficiëntere aanpak van de laadinfra-uitdagingen!

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Naïma.

Geplaatst door

Geplaatst door

Marlies van Exter

Communicatieadviseur