Samen slim aanpakken

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband van partijen die de energietransitie uitvoeren. Onze missie is een duurzame gebouwde omgeving. Hoe? Door samen te werken, te leren en te innoveren en daardoor de uitvoering van de energietransitie te versnellen.

Lees meer

Leerpunten

Ervaringen die (nog) verbetering nodig hebben of juist supergoed blijken te werken halen we op uit de praktijk. Samen met andere organisaties of energietransitieprogramma’s werken we aan het verbeteren van deze leerpunten of we schalen ze op naar landelijk niveau. Je kunt de gehele lijst hier vinden.

  • 0 leerpunten opgehaald
  • 0 leerpunten in uitvoering
  • 0 oplossingsrichting bekend
Teaser image of Meervoudig schouwen
Meervoudig schouwen

Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering brengen partijen zoals de infrabouwer, installateur en netbeheerder de staat van een woning in kaart. Dit heet schouwen. De data die partijen verzamelen worden onderling nauwelijks uitgewisseld. Gevolg is dubbelingen in het werk en onnodige overlast voor bewoners.

  • Laatste nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 28 maart 2023

TDI werkt verder aan ideeën reduceren installatietijd hybride warmtepomp

Vorige week kwam een aantal leden van Team Duurzaam Installeren (TDI) samen om ideeën uit te werken voor het reduceren van de installatietijd van de hybride warmtepomp.
Lees meer