Mensen Maken de Transitie is de thuisbasis voor een snellere uitvoering van de verduurzaming van gebouwen. Alles wat we doen, is gebaseerd op de gedachte dat we van elkaar moeten leren door het te doen. Stap voor stap. Samen slim aanpakken.

Plankgasvrij

De serious game voor een effectieve uitvoering en samenwerking in de wijk in transitie. De energietransitie samen slim aanpakken, daar draait het allemaal om. Het aardgasvrij maken van wijken gaat niet vanzelf of alleen. Na iedere wijk, iedere buurt worden we slimmer, sneller en effectiever. Om lessen en knelpunten boven tafel te halen en slimme ideeën uit te werken, introduceert Mensen Maken de Transitie een ‘serious game’ Plankgasvrij! 

Bij de transitie van wijken naar duurzame energie zijn veel verschillende partijen betrokken. Als de processen en samenwerking tussen partijen soepel verloopt, kan dat veel versnelling betekenen en overlast voor bewoners schelen. ‘Plankgasvrij’ helpt in het vormen van die samenwerking. Je gaat samen op zoek naar wat de mogelijke knelpunten zijn in jullie wijk of renovatieproject. Om vervolgens samen na te denken over een efficiënte aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden.

Lees meer

Dit initiatief wordt ondersteund door