Oplossingsrichting

Oplossingsrichting

✅ Ontwikkelen van een objectieve database over de producteigenschappen van de meest bruikbare biobased isolatiematerialen. Denk aan milieu-impact, isolatiewaardes en toepassingsmogelijkheden.
✅ Onderzoek naar biobased na-isolatiematerialen die geschikt (gemaakt) zijn voor gebruik onder vochtige omstandigheden.
✅ Vanuit het programma Building Balance wordt er gewerkt aan het opzetten van productstromen. Enkele bedrijven binnen de Isolatiecoalitie zijn al in zo’n keten actief. We stemmen onze activiteiten af om dubbelingen te voorkomen en waar mogelijk elkaar te versterken.
✅ Opdrachtgevers dienen de milieuprestatie van de materialen mee te nemen in hun uitvraag. De Isolatiecoalitie gaat namens de uitvoerende partijen een eerste agenda uitwerken om hierover in gesprek te kunnen met opdrachtgevers, zoals woningbouwcorporaties en gemeentes.

Status

Samen met TKI Urban Energy verkennen we de diverse oplossingsrichtingen. Bij de database en de biobased na-isolatiematerialen zoeken we er een subsidiepot bij voor uitwerking van het een en ander.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Henry Kasper en/of Guus Mulder van TKI Urban Energy.