Oplossingsrichting

Oplossingsrichting

Op dit moment zijn er bij het installatieproces van een aantal typen grootverbruikaansluitingen twee verschillende aannemers/installateurs nodig: één voor het vrije- en de ander voor het gereguleerde domein. Dit resulteert in aanzienlijke afhankelijkheden en mogelijk ook nog extra wachttijd.

In het afgelopen jaar hebben we samen met de netwerkbedrijven gewerkt aan ‘Klant Sluit Zichzelf Aan’ (KSZA). Deze manier van werken stelt klanten (vooralsnog van grootverbruikaansluitingen met eigen klantstation) in staat om zelf een erkende aannemer/installateur te kiezen die vrijwel het volledige realisatieproces voor zijn rekening neemt; dus voor zowel het vrije- en het gereguleerde netgedeelte.

Dit heeft aanzienlijke voordelen. Allereerst vermindert het de complexiteit en noodzaak tot afstemming tussen verschillende partijen. Dit leidt tot een stroomlijning van het proces. Ten tweede geeft het de installateur van de klant meer regie over de realisatie van de aansluiting. De capaciteit die de netbeheerder niet hoeft in te zetten op de realisatie van aansluitingen kunnen ingezet worden in het achterliggende netwerk. Hiermee zou de doorlooptijd van de aansluiting mogelijk verminderd kunnen worden.

Status:

De netwerkbedrijven en MMT hebben in 2023 hard gewerkt aan het product KSZA. In de loop van dit jaar komt het beschikbaar.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Christiaan Oosterhof