Oplossingsrichting

Oplossingsrichting

Om de renovatie en vervanging van meterkasten te versnellen moeten netbeheerders, bouwbedrijven en technologieontwikkelaars gecoördineerd samenwerken. Zo kunnen ze nieuwe normen en richtlijnen voor groepenkasten ontwikkelen, die de toekomstige energiebehoeften aankunnen. Innovatieve oplossingen zoals modulaire groepenkasten of slimme technologieën die het energieverbruik optimaliseren, kunnen hierbij essentieel zijn.

Het is ook belangrijk om methoden te onderzoeken voor grootschalige en versnelde vervangingen. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van gestandaardiseerde processen en het mobiliseren van landelijke installatiecampagnes. Ook het verkennen van financieringsmodellen die het voor huishoudens en bedrijven aantrekkelijker maken om hun meterkasten op korte termijn te updaten is een optie. Het samenbrengen van expertise en capaciteit uit verschillende sectoren is hierbij cruciaal.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze themahouder Naïma Kassem.