• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 20 dec 2022

Webber van de Week

Pauline van der Vorm

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Pauline van der Vorm aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

Een Webber is iemand die helpt de energietransitie te organiseren. Dit doen ze door nieuwe verbindingen te leggen tussen instituten en tussen mensen en door barrières te benoemen zodat deze kunnen worden weggenomen.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Er is al heel veel kennis, maar niet altijd op de juiste plaats. Door te laten zien wat er kan, mensen te trainen op pilot- en onderzoekslocaties en kennis te delen kunnen we versnellen. Een voorbeeld is de Nationale Learning Community Systeemintegratie, waar bestaande en toekomstige professionals met kennis en expertise op het gebied van systeemintegratie worden getraind. Hun kennis en ervaring kunnen zij vervolgens toepassen in hun werk wat voor versnelling van de energietransitie zorgt. Een mooi resultaat zou zijn als iedere regio zo’n trainingslocatie zou hebben. De al aanwezige faciliteiten bij de kennisinstellingen spelen een belangrijke rol om het leren op een toegankelijke en inzichtelijke manier te faciliteren. Ik ben er trots op dat we dit nu
in Nederland aan het ontwikkelen zijn met de Hanze, Hogeschool van Amsterdam, Saxion, HAN, TU Delft en Haagse Hogeschool.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

Ik bouw aan de Learning Community Energietransitie vanuit de TU Delft. We verbinden er openluchtlaboratoria als The Green Village, onderzoek van de TU Delft en de Haagse Hogeschool en het innovatieve bedrijfsleven met elkaar. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat mensen sneller worden geschoold met de laatste inzichten die nodig zijn om de energietransitie te versnellen.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Wat een leuke vraag! Patrick Hoogenbosch bewonder ik om zijn enorme drive om in het Spijkerkwartier van Arnhem met medebewoners de wijk te verduurzamen. Ivo Hunink werkt in Den Haag aan het verslimmen van het net en daarmee aan een veilige, duurzame en leefbare stad.

Wil je meer weten over het werk van Pauline? Check deze podcast die we vorig jaar met haar opnamen! En ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking