• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 22 nov 2022

Webber van de Week

Merel Toussaint

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Vanaf deze week stellen wij een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Merel Toussaint aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

Als Webber moet je vooral creatief pionieren en oplossingsgericht zijn om verder te komen. Je moet naar mijn idee ook een beetje durven en vooral open en gelijkwaardig samenwerken om nieuwe inzichten te krijgen en om anderen mee te krijgen.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Ik zie kansen om te versnellen als alle bewoners mede-eigenaar worden van de opgave én de oplossing. De meeste mensen, net als jij en ik, nemen namelijk niet zomaar iets aan als het voor hen bedacht is – dus zonder hun betrokkenheid. Deze open manier van werken geeft ook ruimte voor nieuwe ideeën, creativiteit en goede samenwerkconstructies. Belangrijk is daarbij dat iedereen toegang heeft tot dezelfde (nieuwe)kennis en de daaruit voorkomende inzichten om deze verder te ontwikkelen. Mijn ervaring is dat niet de techniek maar het doorlopen proces doorslaggevend is.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

Ik werk bij de gemeente Leusden als projectleider woningverduurzaming wijken. In mijn werk deel ik zo vaak mogelijk mijn ervaringen en inzichten met anderen en vraag daar andersom ook om. Ik probeer up-to-date te blijven en ben altijd op zoek naar bruikbare inzichten en effectieve manieren om te zorgen dat informatie gedeeld kan worden en dat die aansluit bij de doelgroep en de behoefte. Dat doe ik samen met mijn directe collega’s, samenwerkende partijen en met mijn netwerk. Dit netwerk en de kennis zou ik graag nog verder willen ontwikkelen.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Eigenlijk inspireren alle Webbers mij omdat iedereen een andere invalshoek heeft en daardoor een andere bijdrage levert! We hebben echt iedereen nodig in de energietransitie om tot resultaten te komen! Mijn oproep aan iedereen die werkt in de energietransitie is dus: verleid mensen er ook in te gaan werken of leid iemand erin op.

Wil je meer weten over de Webbers? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking