• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 07 mrt 2023

Webber van de Week

Harmke Bekkema

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Harmke Bekkema van TKI Urban Energy aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

De Webber legt nieuwe verbindingen tussen mensen en partijen, en initieert projecten die gedrag en systemen in transitie brengen. Ze verleggen grenzen en helpen mensen en organisaties buiten bestaande kaders te denken en te doen. Want om de klimaatdoelen te behalen moeten we ons hele gedrag en de systemen die we hebben veranderen. We noemen de transitie in de gebouwde omgeving een energie- en materialentransitie en het start mijns inziens met een mensentransitie.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Voor mij ligt de grootste kans in het werken vanuit nieuwe perspectieven. Niet meer geld, eigen belang en korte termijn als belangrijkste drijvers maar collectief belang en lange termijn perspectief. Een Webber denkt vanuit het collectief belang, heeft weinig ego en werkt aan concrete, praktische oplossingen, los van de systemen waar deze wereld zo in vastloopt. Dat hebben we nodig.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

Als Webber ben je eigenlijk altijd op meerdere ‘fronten’ tegelijk bezig. Ik werk zelf aan warmtenetten vanuit TKI Urban Energy bij het programma Uptempo!. Daar heb ik landelijke spelers bij elkaar gebracht in een lerend netwerk. Eerst wisselden we elke maand actuele ontwikkelingen uit en inmiddels zijn er ook al meerdere projecten uit voortgekomen. Een voorbeeld is ‘crack the process’, waarbij teams die aan de ontwikkeling van een warmtenet werken een proces uittekenen waarmee in één jaar een aanbod aan bewoners kan worden gedaan. Daaruit komen veel versnellings- en vertragingsfactoren die we vervolgens in een webinar delen. Verder optimaliseren en standaardiseren we het ontwikkeltraject, waardoor de diverse betrokken partijen meer dezelfde taal gaan spreken en elkaars belangen beter snappen.

Verder werk ik nu ook aan verbetering van de financieringsmogelijkheden voor particulieren en het faciliteren van gemeenten in een lokale ondersteuningsstructuur. Dat doe ik door een overzicht te creëren en vanuit de praktijk bij gemeenten op te halen wat er mist en dat te agenderen. Zo zijn subsidie aanvraagformulieren bijvoorbeeld veel te ingewikkeld om in te vullen.

Mijn missie is dat er landelijk en lokaal meer samengewerkt en geleerd wordt zodat lessen en best practices sneller doorstromen en er een lerend ecosysteem ontstaat dat voortdurend blijft werken aan de versnelling van de energietransitie van de gebouwde omgeving.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Dat zijn er heel veel. Maar als ik er één moet noemen dan zou dat Serena Scholte zijn. Zij inspireert me omdat zij biomimicri* heeft verbonden aan de energietransitie van de gebouwde omgeving. Dat geeft een geweldige impuls aan de opgave. De principes van de natuur bieden een schat aan ervaring die ons erg kunnen helpen om het klimaatprobleem aan te pakken.

Wil je meer weten over het werk van Harmke? Check deze podcast die we met haar opnamen! Ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

* de wetenschap en de kunst van het imiteren van de beste biologische ideeën in de natuur om menselijke toepassingen uit te vinden, te verbeteren en duurzamer te maken.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking