• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 21 feb 2023

Webber van de Week

Arno Peekel

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het signaleren van leerpunten in de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Arno Peekel aan het woord!

1. Wat doet een Webber en waarom is een Webber nodig om klimaatdoelen te behalen?

De transitie naar een duurzame samenleving vergt nieuwe technieken en oplossingen, maar ook nieuwe vaardigheden en samenwerkingen tussen organisaties. Als spin in een web bij verschillende organisaties, zorg ik er als Webber voor dat mensen met elkaar kunnen samenwerken aan deze nieuwe technieken en oplossingen. Dat doe ik door goed te luisteren, concrete acties te definiëren en uit te leggen welke verwachtingen er over en weer zijn tussen elkaar. Vervolgens zet ik mensen in hun kracht zodat de samenwerking een optimaal resultaat bereikt. Omdat ik ieders vaktaal begrijp, kan ik die vertalen naar wat dat voor een ander betekent.

2. Waar zie jij de grootste kans om te versnellen in de energietransitie?

Er zijn heel veel kansen om te versnellen. Een grote uitdaging zit in het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. Het industrialiseren van renovatieconcepten en standaardiseren van de bouwkundige elementen zonder concessies te doen aan diversiteit in uitstraling kan dat verduurzamen versnellen. Een mooi voorbeeld is het renovatieconcept ‘Inside Out’, dat nu wordt doorontwikkeld tot een modulair concept dat door aannemers en installateurs plug-and-play kan worden gemonteerd in te renoveren gebouwen.

3. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Voor welke leerpunt(-en) ben jij een oplossing aan het zoeken? En met wie doe je dat?

Ik streef ernaar mijn steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het is evident dat we daarvoor nieuwe competenties nodig hebben. Daarom zoek ik in innovatieprojecten altijd naar een combinatie van techniek, sociaal en met elkaar leren. De mensen met wie ik samenwerk wil ik helpen zich verder te ontwikkelen. Dat doe ik door ze te stimuleren anders naar vraagstukken te kijken; duurzame innovaties vergen dat ze durven te experimenteren met andere aanpakken en werkwijzen.

Als projectmanager Duurzame Innovatie voor het Utrecht Sustainability Institute werk ik op dit moment met de gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, NEXT Architects, HKU en TNO aan een projectvoorstel voor de circulaire bouw van een school in Utrecht. Het is heel uitdagend om concrete oplossingen te ontdekken om circulariteit en energietransitie te verbinden in een traditionele bouwketen!

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Dat is best een lastige vraag. Er zijn namelijk heel veel Webbers die mij inspireren. En allemaal brengen ze iets unieks in hun manier van werken. Ik streef er zelf naar om een resultaat op het podium te krijgen. Wie dat resultaat dan vertegenwoordigt is voor mij minder relevant, als het maar straalt. Dat vraagt een dienende opstelling in een samenwerkingsverband. Ik ken een aantal mensen die daarin gelijkgestemd zijn, zoals Roel Massink (gemeente Utrecht), Ragnhild Scheifes (zelfstandig adviseur) en Willem-Jan Renger (HKU). Zij zijn alle drie overigens nog niet betrokken in het Webber netwerk.

Ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking