• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 21 nov 2023

Webber van de Week #19

Naïma Kassem

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we maar liefst 18 (!) Webbers aan je voor mogen stellen. We hopen dat je ondertussen begrijpt hoe belangrijk hun rol kan zijn bij het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Maar wist je dat onze themahouders bij Mensen Maken de Transitie ook allen op hun eigen manier ‘webberen’? Wij stellen hen daarom ook graag nog even aan je voor. Deze week is Naïma Kassem aan het woord.

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Op dit moment vervul ik de rol van themahouder binnen MMT, met een specifieke focus op laadinfrastructuur. Vanuit mijn positie neem ik een onafhankelijke rol in, waarbij ik partijen kan verbinden, het gemeenschappelijke doel bewaak en focus op haalbare oplossingen. Mijn ervaring leert dat mensen wederzijds begrip krijgen en ruimte voor gezamenlijke oplossingen als ze inzicht krijgen in elkaars werk en uitdagingen.

Een concreet voorbeeld van een samenwerking die ik heb opgestart is het ‘Netbeheerders Operationeel Overleg’, waarin MMT, ELaad, Mijnaansluiting.nl en de netbeheerders Enexis, Liander en Stedin vertegenwoordigd zijn. Samen hebben we twee sessies georganiseerd om behoeften te bespreken in het kader van de Versnellingsgids. Deze gids is opgesteld in opdracht van de werkgroep ‘Versnellen Proces’, een samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen ter ondersteuning van de regio’s en netbeheerders bij de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het doel van de NAL is ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur in Nederland gelijke tred houdt met de groei van elektrisch vervoer, om zo de klimaatdoelen te behalen. Deze samenwerking heeft geleid tot nieuwe stappen in de samenwerking tussen netbeheerders, NAL-regio’s en marktpartijen, gericht op het versnellen van de uitrol van laadinfrastructuur.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

Om te kunnen versnellen, moeten we een veel integralere benadering hanteren ten aanzien van de vraagstukken. Ondermaatse oplossingen dragen niet bij aan vooruitgang. Bovendien ben ik van mening dat de energietransitie hand in hand gaat met een sociale transitie, waarbij het essentieel is om diverse en niet-vanzelfsprekende partijen samen te brengen. Op deze manier kunnen we innovatieve oplossingen vinden voor complexe vraagstukken.

Een heroverweging van onze processen en wellicht een totaal andere organisatie van ons werk is nodig. We moeten kijken naar tijdrovende taken en onderzoeken hoe we deze op een efficiëntere manier kunnen uitvoeren. Een concreet voorbeeld hiervan is de geplande hackathon door MMT en ELaad. Deze zal gericht zijn op thema’s als het vergroten van het aantal technici, het bevorderen van ketensamenwerking en het stimuleren van innovaties. Door samen te werken met partijen zowel binnen als buiten de huidige keten netbeheerders, zoals startups, streven we ernaar oplossingen te vinden voor specifieke knelpunten die de transitie helpen versnellen.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je afgelopen maanden bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Onlangs hebben we namens de werkgroep ‘Netbeheerders Operationeel Overleg’ drie actiepunten besproken. Deze punten komen voort uit een lijst van prioriteiten die door netbeheerders, in samenwerking met marktpartijen, is opgesteld om het laadproces te versnellen. We hebben deze punten besproken in de NAL-werkgroep ‘Versnellen Proces’, waarbij we positieve reacties hebben ontvangen. Voor elk punt hebben we een plan van aanpak opgesteld en een planning gedeeld, waardoor er nu duidelijkheid is over wat wanneer wordt opgeleverd. Dit is een belangrijke stap die onze samenwerking met de gehele keten versterkt.

Een van deze actiepunten richt zich op het tegemoetkomen aan de behoeften van marktpartijen om inzicht te krijgen in de status van hun aanvragen. Dit helpt knelpunten in het proces te identificeren om er actie op te ondernemen. Het resultaat van deze inspanning is dat de gevraagde data dit jaar handmatig beschikbaar wordt gesteld en vanaf 2024 geautomatiseerd. Dat is een prachtige uitkomst waar ik erg trots op ben!

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Mijn MMT-collega Henry Kasper. Hij houdt zich bezig met technologische innovaties binnen MMT. Ik heb bewondering voor zijn doelgerichte bewustwording over de contingentenaanpak in de sector. Henry’s scherpe marktkennis, vooral op het gebied van isolatie en warmtepompen, gecombineerd met zijn uitgebreide netwerk, maken hem niet alleen een expert, maar ook een bruggenbouwer. Wat inspirerend is, is dat hij partijen die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen, kan verbinden voor constructieve samenwerking. Henry laat zien dat impact maken begint met slimme connecties, aandacht voor concrete oplossingen en het delen van waardevolle kennis.

Ben je nieuwsgierig naar het Webbernetwerk? Neem dan contact op met Serena.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking