• Nieuws
  • Mensen maken de transitie
  • 16 mei 2023

Webber van de Week #10

Kim Reynierse

Wist jij dat Webbers een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Doordat deze professionals een overkoepelende lange-termijn visie hebben, zien zij kansen en lopen ze vaak als eerste tegen uitdagingen aan.

Wij stellen een aantal Webbers aan jullie voor. Aan de hand van een viertal vaste vragen zetten we hen en hun belangrijk rol in het zonnetje. Deze week is Kim Reynierse van de Provincie Zeeland aan het woord!

1. Webbers spelen een belangrijke rol in het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe doe jij dat in jouw werk en als Webber?

Ik probeer alle kansen die ik zie of waar ik op gewezen wordt onder de aandacht te brengen van particulieren, bedrijven en overheden. En dan met name wat betreft reststromen. Daarbij probeer ik ook kansen te creëren, mensen bij elkaar te brengen, te enthousiasmeren en onderzoekstrajecten te initiëren.

Zo heb ik vanuit de provincie het initiatief genomen om met de Regionale Energie Strategie (RES) onderzoek te doen naar de mogelijkheden van restwarmte in vijf gemeenten. Die gemeenten zijn in de Regionale Structuur Warmte (RSW) als kansrijk voor restwarmte gedefinieerd. De mogelijke bronnen zijn elektrolysers waar hier vanwege de invoer van stroom van wind op zee volop plannen voor gemaakt worden. Superinteressant en potentieel van grote betekenis voor de warmtetransitie in deze regio.

Daarnaast wil ik heel graag een (paar) pilot(s) van de grond tillen voor mini- of micro-warmtenetten in kleine kernen. Daar hebben we er veel van in Zeeland. Ik zoek nu naar punten van ‘sociale warmte’: mensen die er lokaal energie in willen steken, om daarna te zoeken naar de beste technologie voor die buurt/straat/wijk.

2. Als Webber sta je in de praktijk van de transitieopgave. Wat denk jij dat er opgelost moet worden om tot versnelling te komen en met welke partijen werk je daaraan?

We hebben een landelijke, grote marketingcampagne nodig voor de energietransitie. Mensen moeten enthousiast gemaakt worden en worden meegenomen in de mogelijkheden en de mentale stappen die we allemaal door moeten. Dat geldt met name voor bestuurders, die echt wel hun nek uit moeten durven steken. Ik probeer ze in de samenwerkingsverbanden tussen provincie en gemeenten goed te informeren, mee te nemen en ze te helpen die mentale stappen te maken. Daar steek ik welbewust energie in. Daarnaast probeer ik sinds kort ook wat meer vanuit bewonersgroepenbeweging te stimuleren.

3. Wat is het mooiste resultaat wat je deze maand bereikt hebt? Hoe heb je dat gedaan?

Het voorstel voor de volgende fase van het restwarmtenet in Terneuzen is afgelopen april goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu kunnen we écht aan de gang met het ontwikkelen van een concreet voorstel aan de bewoners. Het wordt de eerste fase van een heel groot warmtenet, waarop het grootste deel van Terneuzen en diverse industriële warmtebronnen en grote warmtevragers in de gemeente op aangesloten worden.

4. Als Webber ken je ook andere Webbers. Wie inspireert jou en waarom?

Michaël Heiremans is een Vlaamse collega (provinciaal ontwikkelbedrijf van Oost Vlaanderen), die in België het netwerk van ‘Energiemakelaars’ heeft opgezet waar ik bij aangesloten ben. Zij webberen ook en er worden echt resultaten gehaald in inspirerende projecten en met regelmatige praktische kennisuitwisseling. Ik steek er veel van op.

Ben je nieuwsgierig naar het Webber netwerk? Neem dan contact op met onze themahouder Ketensamenwerking Serena Scholte.

Geplaatst door

Geplaatst door

Serena Scholte

Themahouder Ketensamenwerking