• Nieuws
  • Meer technici
  • 02 mrt 2021

Gezocht: monteurs warmte

Warmtenetten spelen een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze woningvoorraad. De komende jaren worden er dan ook veel aangelegd. Hoe zorgen we voor voldoende goed opgeleide technici om dat voor elkaar te krijgen?

Voor de aanleg van warmtenetten zijn vooral monteurs Gas/Water/Warmte nodig. Hiervoor bestaat een tweejarige MBO opleiding. Maar dat levert nog lang niet voldoende technici op om aan de verwachte vraag te kunnen voldoen.

Daarom is het belangrijk dat we ook nieuwe monteurs werven middels van werk-naar-werk trajecten. En last but not least, zorgen dat de gas monteurs in de sector op een snelle manier bijgeschoold kunnen worden tot de monteur warmte, de derde leerweg.

Deelcertificaat warmte

Om dat voor elkaar te krijgen was het nodig een deelcertificaat warmte te ontwikkelen. Hiermee kunnen werknemers van binnen en buiten de sector met voldoende technische bagage snel bijgeschoold worden tot warmte monteur.

Verschillende partijen waaronder Bouwend Nederland en het SBB, hebben er de afgelopen tijd hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. En met resultaat; er ligt inmiddels een mbo-certificaat warmte en een daarbij passende opleiding. Hiermee kunnen instroom trajecten ontwikkeld worden en kan de sector gasmonteurs opleiden tot warmtemonteur.

“Gasmonteurs in de derde leerweg omscholen tot monteurs warmte”

Werven, opleiden en doorstroom creëren

Alleen als alle partijen voldoende mensen in hun deel van het proces aan het werk hebben, kunnen we de opgave die ons staat te wachten gezamenlijk realiseren. Dat betekent flink inzetten op werven, meer opleiden en doorstroom in de keten organiseren; het is allemaal nodig. Net als scholen in de positie brengen om de opleiding voor zij-instroom trajecten op te pakken. Mensen Maken de Transitie, gaat helpen om de positieve voorbeelden naar andere plekken te brengen, zoals bijvoorbeeld gemeenten die hun eerste wijken gaan verduurzamen.

Daarnaast gaan we kijken welke andere mogelijkheden er zijn om meer technici te vinden. Zijn er nog andere financieringsmogelijkheden voor opleidingen en werkplekken voor zij-instromers of richting energietransitie? Dit is allemaal nodig om de energietransitie uit te kunnen voeren.

Geplaatst door

Geplaatst door

Henry Kasper

Themahouder Technologische Innovatie